Hlavní obsah

Termíny a události

Konference "(eng)aging - nestárneme" 20. a 21. června 2024 v Praze

/
(© Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag)

Zdravice, ředitelka saské Kontaktní kanceláře v Praze, Josefina Ofner

dekoratives Bild
/
(© Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag)

Účastníci akce

dekoratives Bild

 

Ve dnech 20. a 21. června 2024 se v Praze konala sedmá mezinárodní konference "(eng)aging - nestárneme", tentokrát se saskou účastí. Na konferenci se sešli mezinárodní odborníci, aby diskutovali o otázkách týkajících se udržení kvality života starších lidí.

Ze Svobodného státu Sasko se na konferenci představila společnost Carus-Consilium GmbH, spin-off drážďanské univerzitní nemocnice, s projektem "ActiveTEP" pilotní aplikaci, která pomáhá starším lidem vést co nejdéle samostatný život.

Dne 20. června 2024 přivítala ředitelka Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze Josefina Ofner mezinárodní účastníky konference v sále Kontaktní kanceláře na get-together.

 

1. saský den vysokých škol 19. června 2024 v Praze

dekoratives Bild
Prezentace saských vysokých škol a univerzit  © Jaromír Zubák

Více než 100 žáků s pokročilou znalostí němčiny z ústeckých a pražských gymnázií se 19. června 2024 na 1. saském dni vysokých škol v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze dozvědělo o možnostech studia ve Svobodném státě Sasko.

V krátkých prezentacích a rozhovorech se mladým lidem představilo devět saských univerzit. Prezentace univerzit poskytly studentům prvotní přehled o typech vysokých škol v Německu, o možnostech podpory a stipendiích pro zahraniční studenty i o zvláštnostech jednotlivých univerzit. Své programy, které podporují zahraniční studenty a zájemce o studium v Německu, představila také Německá akademická výměnná služba.

Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze plánuje společně se saskými univerzitami a Německou akademickou výměnnou službou další dny vysokých škol, zejména v příhraničních oblastech České republiky.

 

 

Slavnostní zahájení spolupráce mezi HSF Meißen a Univerzitou Pardubice

Veřejná správa je páteří spolkové, zemské a místní správy. Nebo v případě České republiky státu, krajů a obcí. V průběhu evropské integrace nabývá přeshraniční spolupráce na významu i v oblasti veřejné správy. Z tohoto důvodu se v Míšni sešli zástupci Vysoké školy veřejné správy v Míšni a Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, aby jednali o spolupráci zejména v oblastech eGovernmentu, veřejné správy, regionální a veřejné ekonomiky, práva EU a vědy, aby učinili první kroky ke společné spolupráci a případně v budoucnu vytvořili společný česko-saský studijní program.  

 

 

Glauchau a Lipsko na návštěvě v saské Kontaktní kanceláři v Praze

/
(© Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag)

Zdravice, Josefina Ofner, ředitelka saské Kontaktní kanceláře

dekoratives Bild
/
(© Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag)

Obrazy z výstavy Lesarten

dekoratives Bild
/
(© Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag)

Obrazy z výstavy Lesarten

dekoratives Bild
/
(© Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag)

Zahájení výstavy paní Katarzynou Zierold, jednatelkou glauchauského uměleckého sdružení Galerie art gluchowe

dekoratives Bild
/
(© Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag)

Autorské čtení, Martina Lisa

dekoratives Bild
/
(© Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag)

Obrazy z výstavy Lesarten

dekoratives Bild

Jedním z úkolů Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze je ukázat, jaké je Sasko a jak Sasko vidí věci. Kontaktní kancelář se považuje za jakousi výkladní skříň Saska v sousední zemi a často se snaží v rámci svých akcí přivézt kus Saska do České republiky a do Prahy.

V rámci saského kulturního večera dne 28. května 2024 přivezla do Prahy města Glauchau a Lipsko.

Ve spolupráci s Katarzynou Zierold, jednatelkou glauchauského uměleckého sdružení Galerie art gluchowe, bylo v rámci vernisáže „LESARTEN“ v prostorách Kontaktní kanceláře představeno současné umění nadějných talentů z regionu Glauchau.

Současně zde německo-česká spisovatelka na volné noze, překladatelka a redaktorka Martina Lisa, žijící v Lipsku, četla ze své dosud nepublikované audiohry, která byla inspirována českou undergroundovou básnířkou, prozaičkou a výtvarnicí Janou Krejcarovou alias Honzou Černou. Čtení bylo uspořádáno ve spolupráci s Pražským literárním domem autorů německého jazyka.

 

Vítězové soutěže „Schreiben für Europa“ v pražské Kontaktní kanceláři

Gruppenbild
Vítězové soutěže "Píšeme pro Evropu" v saské Kontaktní kanceláři v Praze, vpravo vedoucí kanceláře Josefina Ofner  © Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze

Ve dnech 29. a 30. dubna 2020 strávili vítězové soutěže „Schreiben für Europa“ - pořádané Saským státním ministerstvem spravedlnosti a pro demokracii, Evropu a rovnost a městskými knihovnami v Drážďanech - dva dny v Praze. Mladí lidé ve věku od 14 do 20 let měli možnost toto město v srdci Evropy poznávat různými způsoby. Jednalo se o druhou skupinu laureátů; na začátku dubna 2024 se do Prahy na pozvání státní ministryně Katji Meier vypravili vítězové z 5. až 8. tříd.

Zde žáci objevovali město z architektonického, literárního a historicko-politického hlediska.

Nedílnou součástí výletu byla pro obě skupiny také návštěva Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze. Děti a mladí lidé se zde krátce seznámili s prací Kontaktní kanceláře a s aspekty přeshraniční spolupráce v Evropě. Zároveň mladí lidé přispěli do diskuse vlastními názory na Evropu a zdůraznili zejména potřebu demokratické a mezinárodní spolupráce tady a teď.

Cestu významně podpořila Nadace Brücke|Most.

Projektové konsorcium INTERREG Europe se sešlo v saské kontaktní kanceláři v Praze

/
(© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)
dekoratives Bild
/
(© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

Poradenství v saské kontaktní kanceláři v Praze

dekoratives Bild

Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze je mimo jiné místem, které nabízí saským institucím prostor pro jednání a koordinační schůzky s českými i zahraničními partnerskými institucemi.

Dne 9. dubna 2024 se tak například uskutečnilo setkání Saské agentury pro hospodářský rozvoj se zástupci Německa, Maďarska, Rakouska, Slovenska, Itálie, Španělska, Řecka a Francie, jehož cílem bylo rozvinout myšlenky v oblasti lehkých konstrukcí v rámci společného projektu INTERREG Europe.

V budoucnu bude stále důležitější lépe integrovat potenciál a silné stránky evropských společností a výzkumných institucí zabývajících se lehkými konstrukcemi různých evropských regionů v konkurenci s jinými regiony světa. To lze cíleně podpořit koordinovanými opatřeními a strategiemi průmyslové politiky.

Praha a tím pádem i Saská kontaktní kancelář, nabízí díky svému výhodnému dopravnímu spojení a středoevropskému významu ty nejlepší podmínky pro úspěšnou výměnu a vzájemné navazování kontaktů se zahraničními partnery.

 

Posilování práv žen přes hranice - trilaterální zahajovací akce k posílení rovnosti pohlaví v příhraničním trojúhelníku

dekoratives Bild
2. panelová diskuze, zleva: Joanna Stańczyk, členka vratislavské Rady žen; Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů, Úřad vlády ČR; Johana Jonáková, ředitelka Gender Studies, o.p.s.; Susanne Köhler, předsedkyně Zemské rady žen Saska; Moderátorky: Veronika Sedláčková, Agnieszka Filipiak   © Jaromir Zubák

Z iniciativy Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze se ve dnech 11. a 12. dubna na Německém velvyslanectví v Praze sešly zástupkyně organizací zabývajících se rovností pohlaví, aby prohloubily přeshraniční spolupráci žen v česko-polsko-saském příhraničním trojúhelníku. Uskutečnily se dvě panelové diskuse o stavu rovných práv žen 20 let po vstupu České republiky a Polska do EU a o odolnosti úspěchů v oblasti rovnosti žen a mužů. Zvláštní pozornost byla věnována také nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu a roli žen v těchto volbách. Dalšími dominantními tématy byla potratová politika v Polsku, definice znásilnění v České republice a Istanbulská úmluva v příhraničním trojúhelníku.

Akci zahájila mimo jiné státní tajemnice Dr. Gesine Märtens a zúčastnily se jí zainteresované strany z České republiky a Polska a Zemská rada žen Saska.

Z diskuzí vyplynulo, že navzdory viditelným úspěchům, pokroku a úspěchům v oblasti emancipace se všechny tři země a regiony stále potýkají s problémy v oblasti rovnosti žen a mužů, které je třeba překonat. Bylo dohodnuto, že by se v těchto otázkách chtěly vzájemně podporovat napříč hranicemi, učit se jedna od druhé a pokračovat v tomto trilaterálním propojování v oblasti práv žen.

Hydrogen Days 2024 se saskou účastí

/
(© Michal Dvořák)

Panelová diskuze na téma "Lost in Regulation?"

dekoratives Bild
/
(© Michal Dvořák)

Anne Glumm, vedoucí oddělení pro vědu, Německé velvyslanectví v Praze a Josefina Ofner, ředitelka saské Kontaktní kanceláře

dekoratives Bild

Ve dnech 20. až 22. března 2024 se v Praze konaly "HydrogenDays 2024". Konference poskytla odborníkům z celého světa platformu pro diskusi o nejnovějším vývoji a strategiích v oblasti vodíku. Mezinárodní vodíkovou konferenci z velké části organizoval a realizoval HYTEP, Česká vodíková technologická platforma; Svobodný stát Sasko, zastoupený Kontaktní kanceláří v Praze, se podílel na přípravách a podporoval spolupráci zejména mezi saskými a českými partnery.

Cíle akce byly jasně definovány: představit nejnovější informace o vodíkové politice, strategiích a technologiích a posílit navazování kontaktů a spolupráci v regionu. V různých diskusích a panelech se podrobně probírala témata, jako je vývoj a využití vodíku v energetice a dopravě, ale i další zastřešující otázky.

Saské projekty ve vodíkovém odvětví představili během akce v hlavních projevech zástupci Saského kompetenčního centra pro vodík (KH2) a inovačního klastru HZwo. Představen byl také projekt Vodíkového inovačního centra v Chemnitz. Konference poskytla zejména platformu pro odborný dialog. Zúčastněné saské výzkumné instituce, univerzity a podniky mohly navázat nové kontakty a podpořit tak spolupráci mezi saskými, českými a mezinárodními aktéry v oblasti dalšího vývoje a aplikace vodíkových technologií, což v konečném důsledku přispěje k udržitelnější a inovativnější budoucnosti.

 

"Košer a nekošer příběhy" ze Saska se představují v Praze

/
(© Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag)

Zdravice, Katrin Noack, referentka v saské Kontaktní kanceláři

dekoratives Bild
/
(© Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag)

Henner Kotte a Axel Thielmann

dekoratives Bild
/
(© Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag)

Komorní jazzový soubor Klezzjazz

dekoratives Bild

Dne 19. března 2024 přivítala pražská Kontaktní kancelář společně s Hennerem Kotte, Axelem Thielmannem a komorním jazzovým souborem Klezzjazz své hosty na akci "Košer a nekošer příběhy". Saský spisovatel a režisér Henner Kotte, který se specializuje na regionální historii, představil společně s hercem a režisérem Axelem Thielmannem přehled židovských dějin a jejich souvislostí se společenským vývojem na základě knihy "Židovské Sasko". Výklad doprovodil komorní jazzový soubor Klezzjazz tematicky vhodnými skladbami, například hudbou z filmu Schindlerův seznam.

Na jednotlivých historických místech a událostech v Sasku bylo ukázáno, že místní židovská historie je velmi pestrá a bohatá a že práce židovských spoluobčanů významně přispěla ke kulturnímu a vědeckému bohatství Saska. Přesto na mnoha památných místech stále chybí odkazy a informace o nich.

 

(Obraz) žen v médiích - česko-saská panelová diskuse v Goethe Institutu v Praze

dekoratives Bild
zleva: Dr. Gesine Märtens, saská státní tajemnice spravedlnosti a pro demokracii, Evropu a rovnost; Danuše Nerudová, ekonomka a politička; Linda Bartošová, novinářka a spisovatelka, a antropoložka Marie Heřmanová  © Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze

Goethe-Institut v Praze ve spolupráci s Německým velvyslanectvím a Nadací Heinricha Bölla v Praze uspořádal 5. března akci na téma zobrazování žen v médiích. Pod názvem "Mezi klišé a šéfredaktorkou" diskutovaly renomované panelistky o genderových stereotypech a výzvách, kterým čelí veřejně aktivní ženy v médiích v České republice a Sasku. V panelu vystoupily Dr. Gesine Märtens, saská státní tajemnice spravedlnosti a pro demokracii, Evropu a rovnost, Danuše Nerudová, ekonomka a politička, Linda Bartošová, novinářka a spisovatelka, a antropoložka Marie Heřmanová. Všechny čtyři se shodly na tom, že média a sociální sítě jsou stále místem, kde se reprodukují genderové stereotypy. Obrazy "typického" muže a ženy jsou stále zobrazovány bez dostatečné rozmanitosti. Ženy jsou často vystaveny osobním útokům a sexualizovaným komentářům. Diskutovalo se také o tom, jak mohou ženy vytvářet sítě a lépe se vzájemně podporovat ve světě politiky a médií a jak lze překonat patriarchát.

 

 

Krušnohoří včera, dnes a zítra

/
(© Jaromír Zubák)

Zdravice Josefina Ofner, ředitelka Kontaktní kanceláře

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Autorské čtění z knihy "Sudetský dům" od Štěpána Javůrka

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Panelová diskuze "Minulost", zleva: Uwe Schulze, vedoucí kronikář obce Bärenstein; Michel Urban, ředitel Montanregion Krušné hory- Erzgebirge; Petr Mikšíček, ředitel spolku Do Krajin

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Otázky z publika

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Panelová diskuze "Přítomnost", zleva: Jan Kerner, moderátor; Silvio Wagner, starosta obce Bärenstein; Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje; Marie Kárová, ředitelka Destinační agentury Lužické a Žitavské hory

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Panelová diskuze "Budoucnost", zleva: Jan Kerner, moderátor; Štěpán Javůrek, ředitel Destinační agentury Krušnohoří; Matthias Lißke, jednatel Wirtschaftsförderung Erzgebirge, Radek Timoftej, zastupitel obce Prysk; Vladimír Brůna, podnikatel

dekoratives Bild

Dne 20. ledna 2024 večer se v saské Kontaktní kanceláři v Praze uskutečnila panelová diskuze s názvem "Krušné a Lužické hory včera, dnes a zítra". Krušné a Lužické hory jsou regiony na české i saské straně, které úzce spojuje společná pohnutá historie i současnost. Zároveň se jedná o regiony, které jsou často opomíjeny nebo dokonce ignorovány společností, politikou i podnikatelskou sférou, a to navzdory jejich kouzlu, kulturnímu bohatství a dědictví i potenciálu. Zástupci Saska a České republiky, kteří v těchto regionech žijí a pracují, se v Kontaktní kanceláři snažili najít odpovědi na to, proč tomu tak je, co by se s tím mělo dělat a co se již dělá z hlediska minulosti, současnosti a budoucnosti. Celkově akce poskytla působivou platformu pro prezentaci a propojení přeshraničních vazeb, příběhů a způsobů života v Krušných a Lužických horách. Diskuzi předcházelo čtení z knihy "Sudetský dům" autora Štěpána Javůrka, který je zároveň vedoucím české Destinační agentury Erzgebirge/Krušnohoří. Štěpán Javůrek se ve svých dílech zabývá společnou česko-německou historií v bezprostředním pohraničí.

 

 

 

Vysoká škola pro veřejnou správu Míšeň navazuje spolupráci s českými institucemi

/
(© Universita Pardubice )

Účastníci setkání v Benešově

dekoratives Bild

V rámci plánované spolupráce mezi Vysokou školou pro veřejnou správu Míšeň (HSF) a českým Institutem veřejné správy, institucí odpovědnou za další vzdělávání v české státní správě, a Univerzitou Pardubice navštívili ve dnech 30. a 31. ledna 2024 rektor HSF Prof. Dr. Frank Nolden a kancléř HSF Frank Degenkolbe školicí středisko Institutu veřejné správy v Benešově, aby projednali první kroky k česko-saské spolupráci v oblasti vzdělávání administrativních pracovníků.

První den návštěvy ze Saska se jednání soustředila zejména na spolupráci mezi HSF a Institutem veřejné správy, a tedy na oblast dalšího vzdělávání. Bylo vysvětleno fungování školicího střediska v Benešově, role Institutu v českém správním systému a systém vzdělávání a jeho úloha v Sasku. Bylo zjištěno mnoho podobností mezi Českou republikou a Saskem a také oboustranná snaha o rozšíření spolupráce.

Druhý den návštěvy proběhla rozsáhlá výměna se zástupci Univerzity Pardubice, jedné ze dvou českých univerzit, která hraje vedoucí roli ve vysokoškolském vzdělávání pro veřejnou správu. Obě strany se shodly, že existuje mnoho styčných bodů pro konkrétní spolupráci. Příští setkání všech tří institucí se uskuteční ještě letos v Míšni s cílem zahájit první konkrétní kroky ke spolupráci.

Novoroční recepce v duchu přeshraniční spolupráce a textilního umění

Host fotografuje kopii výstavy: "Agathe Böttcher, figurky panenek z lidových pohádek, 1980, aplikace"  © Jaromír Zubák

Dne 24. ledna 2024 se v Kontaktní kanceláři v Praze konala tradiční novoroční recepce. Kromě saské ministryně pro evropské záležitosti Katji Meier recepci zahájil náměstek ministra pro místní rozvoj České republiky Radim Sršeň. Oba ve svých projevech zdůraznili rostoucí význam přímé přeshraniční česko-německé spolupráce a roli Kontaktní kanceláře v této oblasti. Shodli se na tom, že více než 35 let po pádu železné opony a 20 let po vstupu České republiky do EU je třeba dát příhraničnímu regionu, jednomu z rozhraní evropské integrace, tvář, kterou uznávají i nejvyšší politické autority.

Letošní novoroční recepce byla zároveň vernisáží, během níž se do popředí dostala textilní umělecká díla. Jednalo se o tkané, pletené práce, aplikace, háčkované a vyšívané objekty saských umělců. Výstava, která nese název "Výkladní skříň III: Textilní obrazy" a kterou je možné zhlédnout do poloviny dubna 2024 po předchozí domluvě v Kontaktní kanceláři, je zapůjčena od Fondu umění Saských uměleckých sbírek Drážďany. Jedná se již o třetí výstavu, kterou Fond umění pod vedením paní Silke Wagler představil v pražské Kontaktní kanceláři.

 

Státní ministr Wolfram Günther na bilaterálních jednáních v Praze

/
(© Jaromír Zubák)

Bilaterální jednání s náměstkem ministra průmyslu a obchodu ČR, Petrem Třešňákem

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Ministr zemědělství ČR Marek Výborný se saským ministrem pro energie, ochranu klimatu, životní prostředí a zemědělství, Wolframem Güntherem (vpravo)

 dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Bilaterální jednání s českým ministrem zemědělství Markem Výborným

dekoratives Bild

Dne 7. prosince 2023 navštívil Prahu státní ministr Wolfram Günther, aby se setkal s náměstkem ministra průmyslu a obchodu ČR Petrem Třešňákem, ministrem zemědělství ČR Markem Výborným a ministrem životního prostředí ČR Petrem Hladíkem.

Při jednání s náměstkem českého ministra průmyslu a obchodu Petrem Třešňákem se obě strany shodly, že považují spolupráci v oblasti vodíku, a zejména v oblasti vodíkové infrastruktury, za klíčovou. Hovořilo se také o možném plánu na zavedení přeshraničního vodíkového vlaku mezi Českou republikou a Saskem. Diskutovalo se také o těžbě lithia v Krušných horách a souvisejících ekologických aspektech, ale i o českých plánech na výstavbu malých modulárních reaktorů.

Jedním z témat jednání na Ministerstvu zemědělství ČR byl boj proti africkému moru prasat. Obě strany si pochvalovaly úzký dialog v této oblasti, který má pokračovat i v budoucnu. Ministři jednali také o společné zemědělské politice, kde oba ministři považují za důležitý vyvážený konsenzus mezi oprávněnými požadavky na ochranu životního prostředí a konkurenceschopností zemědělského sektoru. Žádoucí je také výměna se saským ministerstvem na téma tvorby regionálních hodnot v souvislosti s rostoucími cenami českých potravin.

Ochrana tetřeva byla hlavním tématem jednání s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem. Další spolupráci mezi lesními správami je nakloněna saská strana, která uvítala plánované rozšíření české chráněné krajinné oblasti. Hovořilo se také o turistických stezkách v národních parcích České a Saské Švýcarsko, ale i o rozšíření labského jezu u Děčína a těžbě lithia v Krušných horách.

První česko-německé regionální fórum v Chemnitz

Regionální fórum zahájila Dr. Anna Lührmann, státní ministryně pro Evropu a klima na Spolkovém ministerstvu zahraničních věcí  © Jaromír Zubák

Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2023 se ve Wirkbau v Chemnitz konalo První česko-německé regionální fórum. Cílem této konference bylo znatelně zlepšit přeshraniční spolupráci v celém česko-německém příhraničí a také zaměřit pozornost spolkové úrovně, české vládní úrovně a svobodných států Sasko a Bavorsko na problémy a výzvy v bezprostředním příhraničním regionu, věnovat novou pozornost potřebám obyvatel obou příhraničních regionů a vytvořit rovné příležitosti a možnosti pro občany žijící v centru členského státu EU.

Regionální fórum uspořádalo Spolkové ministerstvo zahraničních věcí s podporou Saského ministerstva pro evropské záležitosti a Kontaktní kanceláře v Praze pod záštitou spolkové ministryně zahraničních věcí Annaleny Baerbock a českého ministra zahraničních věcí Jana Lipavského. Konferenci zahájili uvítacími projevy Dr. Anna Lührmann, státní ministryně pro Evropu a klima na Spolkovém ministerstvu zahraničních věcí, Martin Dvořák, český ministr pro evropské záležitosti, a Katja Meier, saská ministryně pro evropské záležitosti. Dirk Neubauer, zemský rada Středního Saska (Mittelsachsen), přednesl hlavní projev na téma "Příhraniční regiony jako laboratoře evropské integrace" a poskytl podklady pro následnou panelovou diskuzi se státní ministryní Lührmann, státní ministryní Meier a ministrem Dvořákem. Všichni tři se shodli na tom, že bez fungujícího česko-německého pohraničí, v němž stojí za to žít, není skutečná evropská integrace možná a že je zde třeba naléhavě jednat. Následovaly workshopy na téma přeshraniční dopravy, přeshraniční zdravotní péče a přeshraničního trhu práce.

Druhý den konference vystoupili v panelové diskuzi o roli velvyslanectví v přeshraniční spolupráci velvyslanec České republiky v Berlíně Tomáš Kafka a velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze Andreas Künne. V další fázi workshopu byla řešena a diskutována témata a problémy z regionálního hlediska krajů Bavorsko-Jižní Čechy-Plzeň, Sasko-Liberecko-Ústecko a Karlovarsko-Sasko-Bavorsko. Prvního česko-německého regionálního fóra se zúčastnilo přibližně 200 aktérů od bezprostředního pohraničí až po obě státní úrovně.

 

Ministerský předseda Michael Kretschmer v Praze spolu se Saským poradním sborem pro inovace

/
(© Jaromír Zubák)

Michael Kretschmer, saský ministerský předseda s předsedou Senátu ČR, Milošem Vystrčilem

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Zdravice, Josefina Ofner, ředitelka saské Kontaktní kanceláře v Praze

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Účastníci recepce

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Účastníci recepce

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Zdravice, saský ministerský předseda, Michael Kretschmer

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Zdravice, předseda Senátu ČR, Miloš Vystrčil

dekoratives Bild

Dne 28. listopadu 2023 navštívil Prahu saský ministerský předseda Michael Kretschmer, aby zde spolu se Saským poradním sborem pro inovace jednal na téma meziregionální spolupráce mezi Saskem a Českou republikou na příkladu podpory inovací. V souvislosti s touto konferencí se v pražské Kontaktní kanceláři konala večerní recepce s českými a německými hosty z oblasti politiky, vědy, obchodu a společnosti. Večerní recepci zahájili saský ministerský předseda Michael Kretschmer, předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil a ředitelka pražské Kontaktní kanceláře Josefina Ofner. Jak saský ministerský předseda, tak předseda českého Senátu ve svých projevech zdůraznili, že o inovačním potenciálu, zejména podél česko-saské hranice, je třeba vždy uvažovat v přeshraničním kontextu. Je nutné, aby do přeshraničních inovačních procesů byla cíleně zapojena nejen národní, ale i regionální úroveň.

Saský poradní sbor pro inovace je vysoce postavený výbor odborníků z oblasti správy, vědy, politiky a podnikání, jehož cílem je podpora inovačního potenciálu v Sasku.

 

 

Česko-sasko-bavorské letecké inovační dny "Sustainability and Space"

/
(© Jaromír Zubák)

Zdravice, Josefina Ofner, ředitelka saské Kontaktní kanceláře v Praze

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Účastníci inovační konference

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Panelová diskuze na téma "Space and Sustainability"

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Zahájení večerní recepce, zleva: Florian Winzen, ředitel bavorského Zastoupení; Anne Glumm, Německé velvyslanectví v Praze; Josefina Ofner, ředitelka saské Kontaktní kanceláře

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Panelová diskuze na téma "(Green) Investment in Space"

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Workshop

dekoratives Bild

Ve dnech 22. a 23. listopadu 2023 se ve spolupráci saské Kontaktní kanceláře v Praze, Bavorského zastoupení v Praze a Velvyslanectví SRN v Praze již posedmé uskutečnily Česko-německé dny inovací. Téma letošních Dnů inovací znělo "Sustainability and Space" a bylo zaměřeno na inovace a přeshraniční česko-německou spolupráci v leteckém a kosmickém sektoru. Akci podpořila EUSPA, Agentura EU pro kosmický program, a Ministerstvo dopravy ČR. V rámci několika panelových diskusí a workshopů si účastníci ze Saska, Bavorska a České republiky vyměnili názory na témata, jako je vliv družicových systémů na územní plánování, zemědělství a obnovitelné zdroje energie, a také na investice a využití evropských finančních prostředků na výzkum v oblasti kosmických cest. Během konference se ukázalo, že by se mohla rozšířit česko-německá spolupráce v oblasti cestování do vesmíru a že by z ní mohla těžit zejména ochrana klimatu a životního prostředí. Konference se zúčastnili zástupci Úřadu saského koordinátora pro letectví a kosmonautiku, HZDR (Helmholzovo centrum Drážďany Rossendorf) a vedení úspěšné saské společnosti Morpheus Space.

 

 

Jednání o ochraně tetřívka v Kontaktní kanceláři v Praze

/
(© Sächsisches Verbindungsbüro in Prag)
dekoratives Bild
/
(© Sächsisches Verbindungsbüro in)
dekoratives Bild

Dne 21. listopadu 2023 se v Kontaktní kanceláři v Praze již podruhé sešli zástupci českého a saského ministerstva životního prostředí, státního podniku Sachsenforst a dobrovolní ochránci přírody, aby diskutovali o ochranářských opatřeních a reintrodukci tetřívka v česko-saském pohraničí i mimo něj. Hlavním cílem akce bylo posílení spolupráce mezi českými a saskými lesními úřady a oběma ministerstvy.

Účastníci prezentovali své úspěchy i neúspěchy při ochraně a reintrodukci ptáků žijících v horských oblastech obou zemí. Vyplynulo z nich, že například počet zvířat žijících v Krušných horách od 80. let minulého století na obou stranách klesá. Ukázal se také význam přeshraniční spolupráce, protože tetřívek není orientován na státní hranice a stávající populace pravidelně migruje z České republiky do Saska. Společně se také rozvíjely nápady na budoucí spolupráci a lepší komunikaci.

 

Městské knihovny Ostravy a Drážďan podepsaly memorandum o spolupráci

/
(© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko )

Podpis memoranda o spolupráci mezi městskými knihovnami v Ostravě a Drážďanech, zleva: Marit Kunis-Michel, ředitelka Městské knihovny Drážďany a Irena Šťastná, ředitelka Knihovny města Ostrava

dekoratives Bild
/
(© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko)

První výměna v oblasti spolupráce

dekoratives Bild
/
(© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko)

Vzájemná prezentace práce knihoven

dekoratives Bild
/
(© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko)

Josefina Ofner, ředitelka saské Kontaktní kanceláře (druhá zprava) se zástupci Městské knihovny Drážďany a Knihovny města Ostrava

dekoratives Bild

Dne 25. října 2023 se v saské Kontaktní kanceláři v Praze sešli zástupci městských knihoven v Ostravě a Drážďanech, aby položili základy své užší spolupráce. Konkrétně bylo v Kontaktní kanceláři podepsáno bilaterální memorandum o spolupráci. Tato spolupráce má již jasné obrysy: v následujících měsících se obě knihovny a jejich pobočky vzájemně navštíví, vymění si pracovníky a uspořádají autorská čtení známých německých a českých autorů v druhé zemi s cílem seznámit občany Drážďan a Ostravy s literaturou druhé země. Hlavním cílem je učit se od partnera, vyměňovat si zkušenosti, organizovat další společné projekty a zvyšovat povědomí o přeshraniční spolupráci mezi občany Drážďan a Ostravy. Tento projekt je financován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti. Spolupráce mezi knihovnami těchto dvou měst není něco, co by vzniklo jen tak. Drážďany a Ostrava jsou úspěšně partnerskými městy již více než 52 let. Pro ostravskou knihovnu se jedná o vůbec první mezinárodní projekt.

SMJusDEG a Kontaktní kancelář poprvé partnerem Fóra 2000 v Praze

/
(© Forum 2000)

Panel "Od lokálního extremismu ke globálnímu dopadu: Sasko ve srovnání" na výroční konferenci Mezinárodního fóra 2000 v Praze

dekratives Bild
/
(© Forum 2000)

Zleva: státní tajemnice ministerstva pro evropské záležitosti Svobodného státu Sasko, Dr. Christine Märtens; Roch Dunin-Wąsowicz, polský sociolog; Zsuzsanna Végh z Maďarska, hostující vědecká pracovnice German Marshall Fund of the United States

dekoratives Bild

Dne 16. října 2023 se Svobodný stát Sasko, zastoupený Dr. Gesine Märtens, státní tajemnicí Státního ministerstva spravedlnosti a pro demokracii, Evropu a rovnost, stal poprvé partnerem mezinárodního Fóra 2000, které se každoročně koná v Praze. Letošní ročník konference se konal pod heslem "Za demokratický světový řád". Sasko mělo v rámci konference vlastní tematický panel, který nesl název "Od lokálního extremismu ke globálnímu dopadu: Sasko ve srovnání". Panel se zabýval polarizací, která v mezinárodním společenství neustále narůstá, a proto je nezbytné vypracovat účinné strategie pro řešení tohoto problému. Zvláště praktické snahy Saska v boji proti polarizaci nastínila státní tajemníce Märtens a nabídla cenné poznatky účastníkům panelu, publiku i dalším společnostem, které čelí podobným výzvám. Státní tajemníce Märtens zdůraznila, že rozvoj skutečně žité a chápané demokracie nemůže nikdy přijít shora a bezhlavě, ale pouze zdola, zapojením občanů do participativních formátů. 

Jedině tak se občané zbaví strachu z nových věcí, protože si uvědomí, že je možné spolurozhodování ovlivnit. To platí pro všechny oblasti života a zejména pro boj proti extremismu.

Kromě paní Märtens se panelu zúčastnili také polský sociolog Roch Dunin-Wąsowicz, Zsuzsanna Végh z Maďarska, hostující pracovnice German Marshall Fund of the United States, a Petr Fleischmann, člen správní rady Fora 2000.

Forum 2000 prosazuje hodnoty demokracie a dodržování lidských práv a usiluje o podporu náboženské, kulturní a etnické tolerance. Fórum si klade za cíl poskytnout světovým vůdcům a myslitelům i odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života platformu pro otevřenou diskusi a sdílení kritických otázek.

 

 

Den německé jednoty 2023: Německé velvyslanectví v Praze zářilo saskými barvami

© Jaromír Zubák

Saská ministryně pro evropské záležitosti Katja Meier a německý velvyslanec v Praze Andreas Künne pozvali 5. října 2023 hosty na velkou oslavu jednoty v Praze. Čestným hostem recepce u příležitosti Dne německé jednoty byl český prezident Petr Pavel. Při zahájení oslav společně diskutovali o česko-německých vztazích a zdůraznili potřebu soudržnosti v Evropě.

Katja Meier poukázala také na úspěšné česko-saské projekty, jako je podpora školek v příhraničních regionech, kde se děti mohou učit příslušný jazyk sousedů. Sasko a Českou republiku spojuje také řada dlouholetých projektů partnerských měst a projekt světového kulturního dědictví Erzgebirge/Krušnohoří.

Přibližně 700 pozvaných hostů se během oslav mohlo seznámit s European Peace Ride/Evropskou jízdou míru. Ta je pořádána v rámci programu Evropského hlavního města kultury Chemnitz 2025. Na zahradě velvyslanectví byla připravena garáž speciálně přivezená z Chemnitzu, která je rovněž významným projektem hlavního města kultury.

Kapela saského policejního orchestru DeEskalation vytvořila v saském festivalovém stanu skvělou atmosféru.

Nechyběla ani saská královna vína a květinová holčička ze Sebnitz.

Katja Meier: "Slavnost byla nádhernou příležitostí oslavit hluboké pouto a přátelství mezi Saskem a Českou republikou. Dva partneři ve společné Evropě!

 

 

 

Česká republika: Republika bez náboženství?

/
(© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko)

Zleva: Dr. Roland Löffler, vedoucí Saské státní agentury pro občanské vzdělávání; Josefina Ofner, vedoucí Saské Kontaktní kanceláře v Praze; Dr. Heiko Franke, rektor Pastoralkolleg Meißen; Ivo Vacík, referent Saské státní agentury pro občanské vzdělávání

dekoratives Bild
/
(© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko)
dekoratives Bild
/
(© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko)
dekoratives Bild
/
(© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko)
dekoratives Bild

Pražská Kontaktní kancelář uspořádala společně se Saskou zemskou agenturou pro občanské vzdělávání a Pastorační školou v Míšni již druhou vzdělávací cestu do České republiky pro zájemce ze Saska. Zatímco první vzdělávací cesta v loňském roce byla věnována energetické politice České republiky, letošní studijní cesta se zabývala tématem víry, sekularizace a morálky v sousední zemi. Česká republika je obecně považována za jednu z nejvíce ateistických a sekularizovaných zemí v Evropě. Je tomu však skutečně tak? Během čtyř dnů se účastníci zabývali nejvýznamnějšími křesťanskými církvemi i židovskou a muslimskou komunitou v České republice a rolí náboženských společenství v české společnosti. Zkoumaly se také historické souvislosti sekularizace, ale také otázka manželství pro všechny, práva LGBTIQ+ osob, postavení azylu a migrace v České republice, jakož i rovnost a právní stát. Součástí studijní cesty však nebyly jen přednášky a panelové diskuse, ale také zajímavé schůzky mimo Kontaktní kancelář. Účastníci mohli například navštívit Strahovský klášter, pravoslavný kostel svatého Cyrila a Metoděje a židovskou čtvrť nebo se setkat se studenty teologických fakult v Praze.

Skočná z jazyka do jazyka

/
(© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)
dekoratives Bild
/
(© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)
dekoratives Bild

Pražská Kontaktní kancelář ve spolupráci se Saskou akademií umění pozvala 26. září 2023 na překladatelsko-autorskou besedu s názvem "Skočná z jazyka do jazyka". Během akce hovořili renomovaní němečtí a čeští autoři a překladatelé o vyrovnávání se s výzvami vícejazyčnosti z literární, biografické a překladatelské perspektivy. Pozornost byla věnována zejména fenoménu překládání poezie a také životu mezi různými jazyky, v nich a s nimi. Autoři a překladatelé jako Kristina Kallert, Richard Pietraß, Róža Domasčyna, Jörg Bernig, Daniela Fischerová nebo Miloš Doležal srozumitelným způsobem vtáhli publikum do nesmírně složité problematiky lyrického překladu a s velkým úspěchem udělali vše pro to, aby hostům nabídli poučné, inspirativní a především vtipné a zábavné vystoupení. Málokdy se hosté v Kontaktní kanceláři tolik nasmáli jako ten večer.

Inovační workshop Falling Walls v Kontaktní kanceláři v Praze

/
(© Verbindungsbüro Prag)
dekoratives Bild
/
(© Verbindungsbüro Prag)
dekoratives Bild

Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze byla v roce 2023 poprvé partnerem Falling Walls Lab Czech Republic. Mezioborový formát Falling Walls Lab vznikl v Berlíně v roce 2009 a slouží k prezentaci nové generace špičkových výzkumníků. V tříminutových prezentacích představují tito výjimeční talenti a inovativní myslitelé interdisciplinárnímu publiku a porotě své výzkumné projekty, obchodní modely a sociální iniciativy. Vítězové národních kol pak postoupí do celosvětového finále v Berlíně. V České republice je Falling Walls Lab organizován Velvyslanectvím SRN v Praze, Německou akademickou výměnnou službou (DAAD) a Národní technickou knihovnou ČR. V rámci letošního českého finále, které se konalo 12. září v Praze, se v prostorách Kontaktní kanceláře pro finalisty letošního a předchozích dvou ročníků uskutečnil workshop o inovačním potenciálu Saska, Německa a České republiky. Ze Saska byla zastoupena Univerzita Lipsko, která představila univerzitní iniciativu pro začínající podnikatele SMILE a celostátní stipendium EXIST. Dále vystoupili odborníci na inovace z DAAD, agentury CzechInvest a Národní technické knihovny ČR s prezentacemi ke svým oblastem působnosti. Poté se v prostorách Technické knihovny uskutečnilo české finále Falling Walls. Vítězi mezinárodního finále, které se uskuteční 7. listopadu 2023 v Berlíně, držíme palce.

 


 

Tradiční letní slavnost v Kontaktní kanceláři v Praze

Otevření brány pro veřejnost, zleva: Olaf Raschke, starosta města Meißen; Josefina Ofner, vedoucí saské kontaktní kanceláře v Praze; Katja Meier, ministryně pro Evropu Svobodného státu Sasko; Ralf Hänsel, okresní hejtman Meißen  © Jaromír Zubák

Ve dnech 8. a 9. září 2023 Lužický seminář opět otevřel své brány u příležitosti již 10. letní slavnosti Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze. Partnery letošního výročí byli město a zemský okres Míšeň. Tito dva partneři více než dostáli svým heslům "nápaditá Míšeň" a "více než víno a porcelán". Hosté mohli na místě zjistit, co je to "Meißner Fummel" a zda dobře chutná. Kromě toho zemský okres i město Míšeň přivezly do Prahy kvalitní oleje z regionu a míšeňské pivo. Byla zde vystavena také umělecká díla míšeňské výtvarnice La SuZa, která vybízela hosty, aby se sami kreativně vyřádili na plátěných taškách a kachlích. Pestrý program doplnila hudební vystoupení skupin Meißner Celikatessen a Elbzigeuner.

Samozřejmě nechybělo ani míšeňské víno, které mohli hosté ochutnat za asistence saské královny vína. Důležitou roli však hrál také míšeňský porcelán - práci s ním si hosté mohli vyzkoušet vlastníma rukama.

Letošní letní slavnost zahájili saská ministryně pro evropské záležitosti Katja Meier, náměstek českého ministra zahraničí Jan Marian, zemský rada Míšně Ralf Hänsel, starosta města Míšně Olaf Raschke a ředitelka Kontaktní kanceláře Josefina Ofner. Všech pět řečníků zdůraznilo význam přeshraniční spolupráce v srdci Evropy a vzdalo hold vynikajícím česko-saským vztahům.

 

 

Státní ministr Martin Dulig na pracovní návštěvě v Praze

/
(© SMWA, Jens Jungmann)

z leva: Saský státní ministr Martin Dulig s českým ministrem dopravy Martinem Kupkou

dekoratives Bild
/
(© SMWA, Jens Jungmann)

Ministři dopravy Martin Dulig a Martin Kupka s delegacemi během jednání

dekoratives Bild

Dne 24. srpna 2023 navštívil státní ministr Martin Dulig Prahu jako saský ministr dopravy, aby se setkal se svým českým protějškem Martinem Kupkou. Hlavním tématem jednání byla přeshraniční železniční doprava a zejména plánovaná vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany. Obě strany se shodly, že se jedná o prioritu saské i české vlády v oblasti dopravní politiky a že bude učiněno vše pro dodržení stanoveného harmonogramu výstavby trati i nezbytného krušnohorského tunelu.

Hovořili také o opravě přeshraniční železniční trati mezi Hrádkem nad Nisou v České republice a Žitavou v Sasku a o prodloužení železniční trati mezi Rumburkem a Seifhennersdorfem.

Dalším tématem jednání byla splavnost Labe a rozšíření labské přehrady u Děčína. Obě strany se dohodly, že bude probíhat úzká výměna ohledně tohoto projektu. V neposlední řadě se hovořilo o leteckém průmyslu na obou stranách hranice. Ministr Dulig vysvětlil, že letecký průmysl v Sasku by neměl být podceňován a že je třeba podporovat přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Saskem. Příležitost k tomu se naskytne již koncem listopadu 2023, kdy Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko ve spolupráci s německým velvyslanectvím a Bavorským zastoupením v Praze uspořádá německo-českou inovační konferenci na téma letectví a kosmonautiky.

Evropský tábor mládeže 2023 v Drážďanech

/
(© SMJusDEG)

Přivítání mladých lidí ministryní pro Evropu Katjou Meierovou v Goethe-Institutu v Drážďanech

dekoratives Bild
/
(© SMJusDEG)

Cyklistický výlet do Pillnitz

Tschechische Gruppe
/
(© SMJusDEG)

Skupinové foto

Tschechische und polnische Gruppe

 

Saské státní ministerstvo spravedlnosti a pro demokracii, Evropu a rovnost i letos uspořádalo v Drážďanech společně se saskými Kontaktními kancelářemi v Praze a Vratislavi EVROPSKÝ TÁBOR MLÁDEŽE. Od 2. do 9. července se tábora zúčastnilo po deseti studentech hudby z Dolního Slezska a České republiky.

Tábor byl letos opět zaměřen na výuku německého jazyka, poznávání saské kultury a předávání hodnot evropského společenství jako důležitých prvků při budování mezilidských vztahů mezi sousedními zeměmi Saskem, Českou republikou a Polskem.

Během týdenního programu měli studenti kromě výuky němčiny v Goethe-Institutu Drážďany také možnost poznat Drážďany, navštívit představení v Semperově opeře a zažít cyklistický výlet do Pillnitz spojený s návštěvou polské sochařky Małgorzaty Chodakowské. K vrcholům však jistě patřila i účast na slavnosti Fete de l'Europe na drážďanském Neumarktu dne 4.července a také koncert, který uspořádali dne 7. července sami hudebníci pro plný sál v Kraszewského muzeu.

Evropský tábor mládeže vnímáme jako vynikající investici do mládeže našich partnerských regionů Dolního Slezska a České republiky, díky níž se z mladých lidí stanou vyslanci meziregionální spolupráce.

Všem partnerům projektu patří naše upřímné poděkování:

 • Dolnoslezské železnici
 • Regionálnímu úřadu Dolnoslezského vojvodství v Drážďanech
 • Kraszewského muzeum v Drážďanech
 • Małgorzata Chodakowska, sochařka

Dojmy z koncertu v Muzeu Kraszewského

30. zasedání česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci v Praze

Již 30 let se zástupci saské a české vlády a dalších vládních organizací setkávají střídavě v České republice nebo v Sasku, aby projednali aktuální projekty přeshraniční spolupráce. Naposledy tak učinili 15. června 2023 na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v Praze. Ivan Jestřáb, ředitel Odboru států střední Evropy Ministerstva zahraničních věcí ČR a spolupředseda zasedání, ve svém uvítacím projevu zdůraznil význam grémia, které se v uplynulých třech desetiletích stalo stálou institucí v česko-saských vztazích a významně podpořilo dobré sousedské vztahy.

I tentokrát byly zastoupeny všechny zainteresované resorty. Saská Kontaktní kancelář v Praze byla zastoupena v "koordinační skupině", která se zabývá ústředními tématy spolupráce, a v pracovních podskupinách "doprava" a "regionální plánování a spolupráce euroregionů a okresů".

Jednatřicáté zasedání sasko-české pracovní skupiny v roce 2024 se bude opět konat v Sasku.

Sasko jako součást českého světového dědictví UNESCO

/
(© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

Fr. Josefina Ofner, ředitelka Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze

Fr. Josefina Ofner, ředitelka Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze

Unikátní český výstavní projekt "Památky UNESCO", jehož cílem je každoročně představit památky světového dědictví UNESCO, slaví letos desáté výročí. U příležitosti tohoto výročí se koordinátoři projektu rozhodli zaměřit na kulturní dědictví regionů nejbližšího sousedství a při zahájení letošní putovní výstavy 2. června v Kralupech nad Vltavou ve Středočeském kraji představili vybrané kulturní památky zemí severní a střední Evropy. Své místo v rámci výstavy má jako historický soused také Svobodný stát Sasko. Kromě saského světového kulturního dědictví představuje 35 výstavních panelů významné osobnosti česko-saských vztahů i instituce česko-saské spolupráce. Patří sem i panel o Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze. Letošní výstava jasně ukazuje, že na světové kulturní dědictví České republiky je třeba myslet i za jejími hranicemi. Vždyť výměna s jinými kulturami silně ovlivnila dnešní kulturní dědictví České republiky. Letošní výstavu slavnostně spoluzahájila ředitelka Kontaktní kanceláře paní Josefina Ofner.

Rok 1968 a jeho důsledky - ohlédnutí po 55 letech

/
(© Jaromír Zubák)

Zahájení konference paní Eugenií Trützschler von Falkenstein

Zahájení konference paní Eugenií Trützschler von Falkenstein
/
(© Jaromír Zubák)

Andreas Künne, velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR se svou zdravicí

Andreas Künne, velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR se svou zdravicí

Saská Kontaktní kancelář v Praze věnovala celý den česko-německé historii roku 1968. Před více než půl stoletím vyšli do ulic demonstrovat proti panujícím poměrům především mladí lidé v USA, Francii a Německu. V Československu začala éra Pražského jara. Naděje na socialismus s lidskou tváří, která vzklíčila i v NDR a dalších středoevropských státech, však byla po několika měsících násilně ukončena vpádem vojsk Varšavské smlouvy. Jaké byly důsledky těchto událostí a co pro nás znamenají dnes?

Pražská Kontaktní kancelář společně s ACHAVA e. V., PEN klubem Praha a PEN centrem německy mluvících autorů v zahraničí uspořádala 22. června 2023 celodenní konferenci "Rok 1968 - osudový rok pro střední Evropu". Paní Eugenie Trützschler von Falkenstein, moderátorka a spoluorganizátorka konference, a přednášející osvětlili pozadí a dopad událostí. Početní účastníci se dozvěděli, jakou roli hrál v tehdejším Československu nejen tisk a literatura, ale i undergroundová hudba. Během konference se ukázalo, že kritické požadavky mohly být potlačeny jen dočasně. V přelomovém roce 1989 se staly opět hlasitými a nakonec vedly k ukončení komunistických represí - a také ke státnímu sjednocení České republiky a Slovenska. 

Ředitelka Kontaktní kanceláře Josefina Ofner mohla v pražské Kontaktní kanceláři přivítat mimo jiné Andrease Künne, velvyslance Spolkové republiky Německo v České republice, nebo Ondřeje Vaculíka, předsedu Českého centra Mezinárodního PEN klubu, a také řadu pamětníků osudového roku, jako byl i saský spisovatel Utz Rachowski.

Cena saské ministryně pro Evropu Katji Meier předána nejlepším mladým hudebníkům v Praze

/
(© Prague Junior Note)

Thomas Gneipelt při předávání cen mladým hudebníkům

dekoratives Bild
/
(© Prague Junior Note)
dekoratives Bild
/
(© Prague Junior Note)
dekoratives Bild
/
(© Prague Junior Note)
dekoratives Bild
/
(© Prague Junior Note)
dekoratives Bild
/
(© Prague Junior Note)
dekoratives Bild

Již potřetí byla dne 11. června 2023 v Lichtenštejnském paláci v Praze třem finalistům 31. ročníku české klavírní soutěže Prague Junior Note předána Cena mladých hudebníků saské ministryně pro evropské záležitosti. Soutěž pořádá Akademie múzických umění v Praze a oceňuje nejlepší klavírní virtuózy ve věku od 5 do 15 let. Součástí Ceny mladých hudebníků je každoročně mimo jiné zahraniční zájezd pro vítěze, kde mohou svůj hudební talent představit na koncertě. V posledních dvou letech dostali mladí hudebníci možnost koncertovat v Chemnitzu a v Bruselu a poznat tato dvě města. Letos se Thomas Gneipelt z pražské Konaktní kanceláře mohl na vlastní oči přesvědčit o výjimečných výkonech mladých hudebníků a jménem ministryně pro Evropu Katji Meier je pozval do Vratislavi, kde v roce 2024 vystoupí před polským publikem na akci pořádané tamní Kontaktní kanceláří. Letošními laureátkami, které pojedou do Vratislavi, jsou Klára Gibišová, Tereza Neužilová a Tereza Nopová.

 

 

Česko-polsko-saský den Evropy ve Świdnici/Polsko

Účastníci debaty "Mládež - budoucnost Evropy"  © Město Świdnica

Evropskou unii nelze považovat za samozřejmost, její existence je založena na politickém závazku. To by mohl být jeden z hlavních závěrů trinacionálního Dne Evropy, který se konal 12. května v polské Świdnici. Nabídl zástupcům parlamentů mládeže zejména ze Saska, Polska a České republiky možnost vyměnit si názory na problémy, přání a cíle přesahující hranice států v evropském kontextu a poznat tak rozdíly a podobnosti mezi kulturami.

Kromě obecně vnímaného problému zastaralého vzdělávání byl zdůrazněn i pozitivní vývoj v Polsku a České republice v důsledku vstupu do EU. Svoboda pohybu, vzdělávání a práce mladších generací v Evropě je podle starších účastníků mezníkem. Svoboda, s níž současná mládež vyrostla a kterou pravděpodobně považuje za samozřejmost.

Právě dialog mezi generacemi, výměna různých zkušeností a z nich plynoucí názory obohatily diskuzi na letošním Dni Evropy ve Świdnici. Dialog, který díky bohatství pohledů účastníků ze tří evropských zemí mohl na jedné straně přispět k sousedskému porozumění, na druhé straně může představovat i způsob, jak dlouhodobě řešit jeden z identifikovaných problémů, a to nedostatečnou účast mladých lidí v politice. Den Evropy dává naději, že politika již brzy nebude jen "politikou prarodičů", jak bylo v diskuzi zjištěno, ale politikou, v níž se i mladá generace cítí být slyšena a respektována.

Den Evropy ve Świdnici byl uspořádán ve spolupráci Kontaktních kanceláří Svobodného státu Sasko ve Vratislavi a v Praze spolu s městem Świdnica a za podpory Regionálního zastoupení Evropské komise ve Vratislavi a Generálního konzulátu SRN ve Vratislavi.

Dojmy z celého dne

Fórum střední Evropa jednalo v Praze

/
(© Thomas Schlorke)

Zdravice Dr. Matthias Rößler, předseda Saského zemského sněmu

dekoratives Bild
/
(© Thomas Schlorke)

Účastníci diskuze zleva: Dr. Antje Nötzold, moderátorka, Technická univerzita Chemnitz; Dr. Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost; Marian Jurečka, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR; Stanislaw Tillich, bývalý ministerský předseda Svobodného státu Sasko; Dr. Mario Holzner, Executive Director na Vídeňském institutu ekonomických studií

dekoratives Bild
/
(© Thomas Schlorke)

zleva: Dr. Matthias Rößler, předseda Saského zemského sněmu s Dr. Milošem Vystrčilem, předsedou Senátu ČR

dekoratives Bild

Jak může stabilita uspět v době změn? Pod tímto mottem se 23. května v Senátu ČR v Praze v rámci Fóra střední Evropa diskutovalo o současných výzvách a příležitostech pro středoevropskou společnost a ekonomiku. Konference, kterou uspořádal Saský zemský sněm pod taktovkou předsedy Saského zemského sněmu Dr. Matthiase Rößlera ve spolupráci s českým Senátem a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem, nabídla zástupcům z celé střední Evropy možnost intenzivní výměny. Ve dvou panelových diskuzích se podrobněji zabývali změnami v hospodářství a společnosti střední Evropy. Kromě konkrétních témat energetické a bezpečnostní politiky obohatily diskuzi také spory o obecný způsob sdělování politických postojů v rámci EU. Fóru střední Evropa se tak podařilo představit průřez středoevropskými perspektivami, z nichž některé se jevily jako značně nesourodé, a sebekriticky je reflektovat, ale zároveň vždy zachovat převažující shodu vystupovat společně proti ruské agresi a ve prospěch jednotné středoevropské politiky. Kromě úspěšné multilaterální výměny mohlo Fórum střední Evropa pražskou konferencí oslavit i své desáté výročí. Tradice porozumění a diskuze bude pokračovat i v následujícím roce. Akce v Praze byla uspořádána ve spolupráci s Kontaktní kanceláří Svobodného státu Sasko v Praze.

Návštěva Výboru pro hospodářství, práci a dopravu Saského zemského sněmu v České republice

/
(© Poslanecká sněmovna)

Rozhovor se zástupci Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny ČR

dekoratives Bild
/
(© Ministerstvo dopravy ČR )

Rozhovor s náměstkem ministra dopravy ČR Václavem Bernardem

dekoratives Bild
/
(© Sächsisches Verbindungsbüro in Prag)

Přednáška pana Štěpána Viziho z Centra pro dopravu a energetiku ČR

dekoratives Bild
/
(© Sächsisches Verbindungsbüro in Prag)

Skupinové foto Výboru pro hospodářství, práci a dopravu s ministrem průmyslu a obchodu ČR Jozefem Síkelou (5. zleva)

dekoratives Bild

Ve dnech 2. až 4. května navštívili Českou republiku členové Výboru pro hospodářství, práci a dopravu Saského zemského sněmu.

První den své cesty delegace navštívila společnost Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH v Děčíně, přístav Lovosice a chemický podnik Lovochemie v severních Čechách.

Poté cesta pokračovala do Prahy. Zde se členové delegace setkali s německým velvyslancem v Praze Andreasem Künne, aby od něj a vedoucí pražské Kontaktní kanceláře Josefiny Ofner získali informace o hospodářské a politické situaci v zemi. Zástupci Česko-německé obchodní a průmyslové komory, Saské agentury pro hospodářský rozvoj a Českého centra pro dopravu a energetiku výbor rovněž informovali o dlouhodobé hospodářské a energetické politice země. Delegace jednala o hospodářské politice také se členy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou i náměstkem ministra dopravy Václavem Bernardem.

Poté delegace odcestovala do polské Vratislavi.

 

 

Učitelé němčiny se seznámili s pražskou Kontaktní kanceláří

/
(© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

Thomas Gneipelt, referent Kontaktní kanceláře v rozhovoru s delegací

dekoratives Bild
/
(© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

Thomas Gneipelt, referent Kontaktní kanceláře v rozhovoru s delegací

dekoratives Bild
/
(© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

Thomas Gneipelt, referent Kontaktní kanceláře v rozhovoru s Dr. Karin Steffen

dekoratives Bild

Dne 28. dubna 2023 navštívila Kontaktní kancelář v Praze skupina 20 učitelů, kteří jsou zodpovědní za zkoušky z německého jazyka na německých jazykových školách v České republice. Návštěva se uskutečnila v rámci konference pořádané Ústřední agenturou pro zahraniční školy (ZfA ) Spolkového ministerstva zahraničních věcí. Dr. Karin Steffen, poradkyně pro němčinu a vedoucí skupiny, odůvodnila zájem tím, že zvláštní role Kontaktní kanceláře v Praze v přeshraniční spolupráci není každému známa. Proto pro ni bylo důležité představit svým kolegům nejen Německé velvyslanectví, ale také saské zastoupení. Thomas Gneipelt, referent Kontaktní kanceláře, představil rozmanité úkoly a činnosti kanceláře a poreferoval účastníkům také o historii Kontaktní kanceláře a Lužického semináře.


 

Státní ministr Martin Dulig na návštěvě Prahy

/
(© Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr)

zleva: Martin Dulig, státní ministr hospodářství, práce a dopravy, a Andreas Künne, velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze

dekoratives Bild
/
(© Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr)

Státní ministr Martin Dulig v rozhovoru s ministrem průmyslu a obchodu České republiky, Jozefem Síkelou

dekoratives Bild
/
(© Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr)

Rozloučení s ministrem průmyslu a obchodu České republiky, Jozefem Síkelou

dekoratives Bild
/
(© Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr)

Státní ministr Martin Dulig v rozhovoru s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů, Josefem Středulou

dekoratives Bild

Dne 11. dubna 2023 navštívil Prahu státní ministr Martin Dulig, aby zde jednal o politických otázkách, zejména o bilaterální spolupráci v oblasti hospodářství, práce a dopravy.

Po setkání s německým velvyslancem v Praze Andreasem Künne, který státního ministra informoval o politické a hospodářské situaci v České republice, se setkal s českým ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou.

Během rozhovoru ministr Sikela zdůraznil, že hospodářské vztahy České republiky s Německem a Saskem jsou vynikající, velmi důležité a měly by se i nadále rozšiřovat. Přestože se Česká republika spoléhá na jadernou energii jako na primární zdroj energie, neznamená to, že se nezaměřuje i na alternativní zdroje, jako jsou obnovitelné zdroje energie a zejména vodík, uvedl Síkela. Zde chce země zůstat seriózním partnerem Německa a Saska. Za jeden z nejdůležitějších bilaterálních projektů v oblasti dopravy označil Sikela vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany. Poté se státní ministr Dulig sešel s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou, aby s ním diskutoval o situaci na trhu práce v Česku a Sasku a zejména o problému dojíždějících za prací.

S dětmi o Evropě

dekoratives Bild
Děti diskutují o Evropě  ©  Kontaktní kancelář Saska v Praze

Dne 5. dubna 2023 navštívila pražskou Kontaktní kancelář Saska skupina devíti dětí ve věku 12 až 15 let. Jednalo se o vítěze soutěže v kreslení, kterou saské státní ministerstvo spravedlnosti a pro demokracii, Evropu a rovnost uspořádalo v loňském roce na saských školách pod heslem „Kreslení/Vzkaz pro Evropu“. Výhrou pro 5.–7. třídu byl vzdělávací výlet do Prahy.

Skupinu žáků doprovázela Nadace Brücke-Most. Společně s týmem Kontaktní kanceláře si děti povídaly o Evropě, jednotlivých institucích Evropské unie, výhodách členství v EU, a také o dobrých sousedských vztazích mezi Saskem a Českou republikou a o úkolech saské Kontaktní kanceláře. Speciálním hostem byl Libor Rouček, bývalý český politik, europoslanec a místopředseda Evropského parlamentu, který dětem vyprávěl o svých zkušenostech z Bruselu.

 

Jarní recepce v pražské Kontaktní kanceláři

/
(© Jaromír Zubák)

Libor Šmoldas Organ Trio

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Zahájení jarní recepce v pražské Kontaktní kanceláři saskou ministryní pro Evropu Katjou Meier

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Zahájení jarní recepce v pražské Kontaktní kanceláři saskou ministryní pro Evropu Katjou Meier

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Ministr pro evropské záležitosti ČR Mikuláš Bek při zahájení jarní recepce

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Ředitelka pražské Kontaktní kanceláře Josefina Ofner při zahájení jarní recepce

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Umělec Matej Zieschwauck představuje svá díla, v nichž kombinuje lužickosrbský tradiční kroj s modernou

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

get together

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

get together

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Ministryně pro Evropu Katja Meier v rozhovoru s hosty

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Pohostinství na nádvoří

dekoratives Bild
/
(© Jaromír Zubák)

Pohostinství na nádvoří

dekoratives Bild

Poprvé od svého založení se v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze konala jarní recepce. Dveře Lužického semináře se 28. března 2023 otevřely českým a německým přátelům a partnerům kanceláře. Saská státní ministryně pro Evropu Katja Meier, její český protějšek Mikuláš Bek a ředitelka kanceláře Josefina Ofner přivítali početné hosty a ocenili vynikající přeshraniční vztahy. Součástí jarní recepce byla i vernisáž fotografií lužickosrbského umělce Mateje Zieschwaucka. Zieschwauck se v těchto dílech kombinací tradičních krojů a současného prostředí zabývá lužickosrbskou identitou. O hudební doprovod se postaralo Libor Šmoldas Organ Trio. Toto jazzové trio hraje především vlastní moderní jazzové skladby, přičemž kytarista Libor Šmoldas patří k nejlepším jazzovým kytaristům v České republice.

Státní ministryně Klepsch na pracovní návštěvě v Praze

/
(© Lubomír Zubák)

Státní ministryně Barbara Klepsch a ministr pro místní rozvoj ČR Ivan Bartoš otevírají indonéský stánek

dekoratives Bild
/
(© Lubomír Zubák)

Státní ministryně Barbara Klepsch při zahájení veletrhu cestovního ruchu a regionálního cestovního ruchu Holiday World & Region World v Praze

dekoratives Bild
/
(© Lubomír Zubák)

Státní ministryně Barbara Klepsch během prohlídky veletrhu

dekoratives Bild

Dne 17. března 2023 navštívila saská ministryně pro kulturu a turismus Barbara Klepsch mezinárodní veletrh cestovního ruchu a regionální turistiky Holiday World & Region World v Praze, aby se seznámila s prezentací saského cestovního ruchu v České republice. Na akci se setkala také s místopředsedou vlády ČR a ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem. Oba se shodli, že vztahy mezi Českou republikou a Saskem v oblasti cestovního ruchu jsou na velmi dobré úrovni. Státní ministryně Klepsch však stále vidí potenciál v rozvoji přeshraničních marketingových strategií, například pro Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Další projekty v oblasti turismu by dle jejích slov mohly vzniknout a být realizovány v rámci programu Interreg na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou. Ministryně Klepsch hovořila také s Janem Hergetem, ředitelem agentury CzechTourism. Hlavním tématem byla přeshraniční propagace Evropského hlavního města kultury 2025 Chemnitz.

Návštěva poslanců Spolkového sněmu z CDU v Kontaktní kanceláři v Praze

/
(© Konrad-Adenauer-Stiftung)

zleva.: Tomislav Delinić - ředitel Nadace Konrada Adenauera, poslanec Christian Hirte, poslanec Sepp Müller, ředitelka saské Kontaktní kanceláře v Praze, Josefina Ofner, poslanec Carsten Körber, poslanec Knut Abraham

dekoratives Bild
/
(© Konrad-Adenauer-Stiftung)

Poslanci Spolkového sněmu v rozhovoru s ředitelkou Josefinou Ofner saské Kontaktní kanceláře v Praze

dekoratives Bild

Ve dnech 19. až 23. března 2023 navštívili Českou republiku a Prahu poslanci Spolkového sněmu z CDU z nových spolkových zemí. Sasko zastupovali Carsten Körper a Lars Rohwer. Během této pracovní návštěvy proběhla jednání s českými ministry a zahraničněpolitickými experty na témata zahrnující evropskou politiku, vztahy Německa a České republiky s Čínou, spolupráci v oblasti dopravy i přeshraniční spolupráci jako takovou. Delegace rovněž navštívila Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze, aby s ředitelkou Kontaktní kanceláře Josefinou Ofner jednala o vztazích mezi Saskem a Českou republikou, o spolupráci v oblasti splavnosti Labe či o spolupráci v bezprostředním česko-saském příhraničí. Hovořilo se také o tom, jak se v Česku a Sasku nakládá s komunistickou minulostí, a o akademickém přístupu k tomuto tématu na vysokých školách a univerzitách na obou stranách hranice.

 

Debaty mládeže "Jugend debattiert" - v pražské Kontaktní kanceláři

dekoratives Bild © Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag

Celé tři dny, od 15. do 17. března 2023, se v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze v rámci projektu "Jugend debattiert" sešlo 24 žáků ve věku 16 až 18 let a šest učitelů z česko-saského příhraničí. "Mluvit o hranicích přes hranici" je mottem tohoto přeshraničního školního projektu, v rámci kterého se každoročně setkávají žáci z Liberce, Rumburku, Sebnitz a Žitavy, aby společně trénovali debatování. Nejde přitom jen o férovou diskusi o různých názorech. Debatovat znamená také stručně formulovat argumenty pro a proti tezi v rámci pevně stanovené struktury a v těsném časovém limitu. Žáci se to učili v malých, dvoučlenných skupinách v Kontaktní kanceláři. Čeští účastníci museli mluvit německy, což byla další výzva, kterou zvládli velmi dobře. Během večerního volna měli účastníci možnost prohlédnout si Prahu a ještě lépe se poznat. Mohla tak vzniknout přeshraniční přátelství.

Na závěr akce byli kolegové z Kontaktní kanceláře pozváni k poslechu závěrečné debaty na téma "Zavedení povinného sociálního roku v Evropské unii". Člověk by možná začal uvažovat o tom, že kdyby všichni znali a dodržovali pravidla debatování, mohla by být společnost o něco tolerantnější a mírumilovnější.

České předsednictví v Radě Evropské unie. Bilance v době krize

Účastníci diskuze zleva: Malte Pieper, moderátor, MDR Eva Horelová, vedoucí politického oddělení Zastoupení Evropské komise v Praze Štěpán Černý, náměstek ministra pro evropské záležitosti na Úřadu vlády Kateřina Davidová, výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Steffen Neumann, šéfredaktor Landesecho, dopisovatel Sächsische Zeitung ze severních Čech   © Jaromír Zubák

S rokem 2022 skončilo také předsednictví České republiky v Radě EU, což je příležitost k bilancování uplynulých šesti měsíců, které byly poznamenány válkou na Ukrajině a jejími dopady na Evropu. Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze uspořádala ve spolupráci se Saskou zemskou agenturou pro občanské vzdělávání a EUROPE Direct Drážďany 10. ledna 2023 hybridní panelovou diskusi o českém předsednictví Rady EU.

Mezi hosty Kontaktní kanceláře byli moderátor a novinář Malte Pieper z MDR, náměstek ministra pro evropské záležitosti Štěpán Černý, zástupkyně vedoucího Zastoupení Evropské komise v Praze Eva Horelová, analytička pro energetiku a klima z českého think tanku Europeum Kateřina Davidová a saský novinář Steffen Neumann, šéfredaktor Landesecho, jediného německojazyčného časopisu v České republice.

Společně se věnovali těm tématům českého předsednictví, která v uplynulém půlroce nejvíce zaměstnávala Evropu a svět. Kromě ukrajinské a s ní spojené energetické krize se jednalo o klimatickou politiku EU, ale také o otázku, nakolik se České republice podařilo posílit soudržnost evropské sedmadvacítky a zda se České republice podařilo prokázat, že v rámci EU vystupuje jako seriózní a konstruktivnější hráč. Diskutovalo se také o tom, jak vnímalo české předsednictví EU samotné Sasko a zda se v důsledku půlročního českého předsednictví změnil postoj Saska a České republiky k EU.

Závěr všech diskutujících byl jednoznačný: Česká republika plně naplnila očekávání EU, Německa a také Saska ohledně předsednictví Rady a získala si dobré jméno. Bylo dobře, že Radě předsedala středoevropská země, která mohla zdůraznit ruskou hrozbu pro EU nejen kvůli své geografické blízkosti k Ukrajině. Do budoucna by bylo žádoucí, aby se středoevropské členské státy v EU, které stále dominuje Západ, více prosadily. Úspěšné české předsednictví EU je pro to tím nejlepším základem.

Styčná kancelář Svobodného státu Sasko v Praze oslavila desáté výročí svého založení

© Stanislav Milata

Styčná kancelář Svobodného státu Sasko v České republice oslavila 13. prosince na lodi Grand Bohemia v Praze na Vltavě desáté výročí svého založení. Výroční akci zahájila státní ministryně Katja Meier, náměstek ministra zahraničních věcí Jaroslav Kürfürst a vedoucí pražské kanceláře Josefina Ofner. Přivítán byl mimo jiné německý velvyslanec v Praze Andreas Künne, předseda saského parlamentu Dr. Matthias Rößler a bývalý saský ministerský předseda Stanislaw Tillich. 

Ministryně pro Evropu Katja Meier ve svém uvítacím projevu vysvětlila, jak se tak malému úřadu podařilo navázat a udržovat kontakty na obou stranách hranice a etablovat se jako stálá součást česko-německých vztahů v Praze.

»Styčná kancelář se stala důležitým nástrojem evropské politiky Svobodného státu Sasko - pro politiku a vše, co spojuje lidi v Sasku a České republice a často i daleko za hranicemi Evropy. Přeshraniční a meziregionální spolupráce je evropskou politikou pro místní občany,« řekla, »Evropa také znamená, že státy rostou společně přes hranice.«

Vzhledem k tomu, že Sasko je úzce spojeno s Českou republikou, podporuje myšlenku dalšího institucionálního rozvoje přeshraniční spolupráce mezi Německem a Českou republikou, která by mohla vyústit v česko-německou přeshraniční regionální radu. Připomněla, že v době koronavirové krize byla v digitálním prostoru vytvořena německo-sasko-bavorsko-česká koordinační skupina, která umožnila rychlé řešení v přeshraničním provozu. »Takovéto koordinační skupiny velmi podporují bilaterální vztahy,« řekla Meier. Mezi konkrétní projekty blízké budoucnosti zařadila rychlou realizaci plánované vysokorychlostní trati ICE Drážďany-Praha a podporu Evropského hlavního města kultury Chemnitz 2025, pro které je zintenzivnění dobrých sousedských vztahů zvláštním zájmem.

Náměstek ministra zahraničí Kurfürst zdůraznil mimořádně živé vztahy mezi Českou republikou a Saskem a poznamenal, že myšlenka spojit výročí s plavbou lodí po Vltavě, která se u středočeského města Mělník vlévá do Labe, je symbolem úzkých vazeb mezi oběma státy.

S výhledem do budoucna paní Ofner prohlásila, že vztahy mezi Saskem a Českou republikou jsou lepší než kdykoli předtím, což však neznamená, že Styčná kancelář usne na vavřínech. »Je toho ještě hodně, co musíme udělat, dobré vztahy chceme udržovat, ale také chceme navázat novou spolupráci v nových oblastech.«

 

Důležitá spolupráce v době krize - výměna informací mezi saskými a českými potravinovými bankami ve Styčné kanceláři v Praze

© Verbindungsbüro Prag

Zástupci Landesverband Tafeln Sachsen e.V. a českého Svazu potravinových bank se 21. listopadu sešli ve Styčné kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze, aby prodiskutovali další možnosti spolupráce. Saské potravinové banky a jejich kolegové na české straně aktivně spolupracují již několik let a tato spolupráce se zintenzivnila a posílila v průběhu koronavirové, ukrajinské a energetické krize. Saské potravinové banky slouží také českým potravinovým bankám a potřebným klientům nejen v bezprostředním příhraničí, ale také v hlavním městě Praze. Díky tomu je záchrana potravin v Sasku efektivnější a výrazně pomáhá sousedům na druhé straně hranice. Dosud se tímto způsobem dostalo do Prahy a českého pohraničí více než 120 tun potravin ze Saska. Ale nejen to, potravinové banky si pravidelně vyměňují své know-how a vzájemně se od sebe učí.

© Verbindungsbüro Prag

Na obou stranách se však i tyto instituce potýkají s problémy. Kromě rostoucího počtu lidí v nouzi je to i rostoucí nedostatek dobrovolníků pracujících pro potravinové banky. Obě strany prodiskutovaly v saské Styčné kanceláři v Praze i to, jak by bylo možné tento problém přeshraničně překonat.

Setkání židovských obcí z České republiky a ze Saska ve Styčné kanceláři v Praze

© Verbindungsbüro Prag

Dne 16. listopadu 2022 se ve Styčné kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze sešli zástupci saského Zemského svazu židovských obcí se zástupci Federace židovských obcí České republiky. Jednalo se o akci navazující na putování časem po německo-česko-židovských vztazích v letech 1938-2020, které se uskutečnilo v březnu 2022 v prostorách Styčné kanceláře, a zároveň o zahajovací akci spolupráce mezi saskými a českými židovskými obcemi. Pod vedením předsedkyně saského Zemského svazu židovských obcí Dr. Nory Goldenbogen a bývalého jednatele Federace židovských obcí v České republice a úřadujícího ředitele Institutu Terezínské iniciativy Dr. Tomáše Krause, byli hosty Styčné kanceláře zástupci židovských obcí z Drážďan, Lipska, Chemnitz a Görlitz, jakož i obcí z Teplic, Karlových Varů, Liberce a Prahy, aby projednali možnosti budoucí spolupráce. Zúčastnil se také Dr. Thomas Feist, pověřenec saské zemské vlády pro židovský život. Diskutovalo se o problémech, s nimiž se židovské obce na obou stranách hranice potýkají a které by mohly být společně překonány napříč hranicemi, ale i o konkrétních možnostech spolupráce, zejména v oblasti demografie, práce s mládeží a kultury paměti. Vzhledem k mnoha projednávaným tématům se obě strany dohodly, že by brzy mělo následovat další setkání, na němž by se naplánovaly konkrétní kroky spolupráce. Po úvodních jednáních ve Styčné kanceláři sdružení navštívila sídlo Federace židovských obcí ČR, Pinkasovu synagogu a židovský hřbitov v židovské čtvrti Starého Města pražského.

Bridges over troubled water- česko-saský kulturní večer ve Styčné kanceláři v Praze

© Verbindungsbüro Prag

Pražská Styčná kancelář společně s Pražským literárním domem autorů německého jazyka a Nadací Rolanda Gräfe - Nadací pro umění a kulturu uspořádala dne 13. října 2022 kulturní večer s autorským čtením, vernisáží a hudbou.

Nejprve četl drážďanský spisovatel Michael G. Fritz ze svého románu "Ein bisschen wie Gott". Autor strávil v létě 2022 dva měsíce v Praze jako stipendista Pražského literárního domu, kde mohl načerpat mnoho nových dojmů. Jeho nový román se tedy bude částečně odehrávat i v Praze, jak oznámil v následném rozhovoru s ředitelem Pražského literárního domu Davidem Stecherem. Pražský literární dům uděluje od roku 2007 stipendia německy mluvícím autorům s cílem podpořit umělecký mezikulturní dialog. Styčná kancelář od počátku své existence poskytuje prostory pro čtení saských stipendistů. Paní Josefina Ofner, ředitelka Styčné kanceláře, ve své zdravici zmínila úzkou a úspěšnou spolupráci mezi oběma institucemi.

Druhá část večera byla věnována výtvarnému umění. V červnu 2022 se v Praze pod záštitou neziskové Nadace Rolanda Gräfe uskutečnil binacionální plenér se studenty Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) a Vysoké školy výtvarných umění v Drážďanech (HfBK). Tři dny zachycovali umělci motivy města pod heslem "Bridges over troubled water". Předseda nadace Roland Gräfe

Pražská Literární noc 2022 proběhla i ve Styčné kanceláři

© Verbindungsbüro Prag

Večer dne 21. září 2022 proběhl na Malé Straně ve znamení literatury. Na 17 neobvyklých místech této části Prahy předčítali čeští herci z evropských románů a novel. Své prostory poskytla této literární akci i Styčná kancelář Svobodného státu Sasko, ve které bylo letos prezentováno dílo německého spisovatele a novináře Alexandera Gorkowa. Herec Josef Trojan četl z jeho nejnovějšího románu „Děti poslouchají Pink Floyd“, který na pozadí hudby slavné skupiny Pink Floyd líčí pohled desetiletého chlapce na každodenní život na jednom západoněmeckém předměstí v sedmdesátých letech dvacátého století, ale i velké změny a přelomy tohoto období.


Pražská Noc literatury se konala letos již pošestnácté. Projekt organizuje síť Českých center ve spolupráci s asociací EUNIC Praha, řadou zahraničních velvyslanectví a nakladatelstvím Labyrint. V současnosti se Noci literatury účastní mnoho evropských i mimoevropských měst na celkem čtyřech kontinentech světa. V letošním roce akce proběhla zcela ve znamení českého předsednictví v Radě EU.

Členové Saského parlamentního fóra pro střední a východní Evropu na jednání v Praze

© VB Prag

Ve dnech 15. a 16. září 2022 navštívili českou metropoli poslanci saského parlamentu, kteří jsou členy nestranického Parlamentního fóra pro střední a východní Evropu, včetně předsedy parlamentu Dr. Matthiase Rößlera a státního ministra Sebastiana Gemkowa. Cílem bylo obnovit osobní výměnu s českými sousedy po koronavirové přestávce za podpory Styčné kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze.

© VB Prag

Delegace jednala s náměstkem ministra zahraničních věcí pro evropské záležitosti Jaroslavem Kurfürstem, s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou, ministrem práce a sociálních věcí a předsedou KDU-ČSL Marianem Jurečkou, místopředsedou Výboru pro evropské záležitosti Petrem Fifkou a místopředsedou zahraničního výboru Petrem Beitlem. V Senátu delegaci přijal předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer. Hlavními tématy rozhovorů byly energetická a ukrajinská krize, současné české předsednictví EU a přeshraniční česko-saská spolupráce.

Ministr pro vědu Gemkow se také individuálně setkal s českou ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou a s předsedkyní Akademie věd ČR profesorkou Evou Zažímalovou, aby projednali prohloubení spolupráce mezi Saskem a Českou republikou v oblasti vědy a výzkumu.

"Spot on creative Saxony": Letní slavnost v pražské Styčné kanceláři

© Stanislav Milata

Lužický seminář letos 9. a 10. září opět otevřel své brány u příležitosti letní slavnosti Styčné kanceláře Svobodného státu Sasko v České republice. Poprvé nebyl partnerem saský region, ale "Kreativní Sasko", Saské centrum pro podporu kulturních a kreativních odvětví. Prezentace v Praze proběhla pod heslem "Spot on creative Saxony".

Vystavovatelé pod vedením projektové manažerky Josephine Hage toto motto více než naplnili. Na vnitřním dvoře, který byl vyzdoben v saských barvách, se nacházela široká škála stánků, které prezentovaly rozmanitost saského kreativního sektoru. Například Fakulta aplikovaného umění Schneeberg představila různé pracovní techniky ze svých studijních oborů a vyzvala návštěvníky k vlastní řemeslné tvorbě. Julia Kluge a Eva Feuchter z Lipska vytvořily ilustrace na přání - ve formě malých kreseb, které si hosté mohli odnést domů, nebo dočasného tetování na kůži. V "Holzkombinat Chemnitz" si návštěvníci mohli opracovat vlastní dřevěné prkénko, které si po vybroušení a naolejování mohli odnést domů. Ve vnitřních prostorách se představil také lipský projekt "Panorama Streetline", který prezentoval fotografie ulic a kde bylo jako puzzle možné kreativně sestavit vlastní pohled na města. U stánku "Hammermühle Bautzen" byla možnost vyrobit si vlastní hořčici. Představena byla také dřevěná konstrukční hra pro děti "Spinifex Cluster".

Druhým významným partnerem letošního letního festivalu byl tým "Chemnitz25". Chemnitz bude v roce 2025 Evropským hlavním městem kultury a představí se celé Evropě pod heslem "C the unseen". Kromě obecných informací se návštěvníci mohli seznámit s projektem Institutu východní moderny Fritz51, jehož cílem je oživit zapomenuté pečivo "Chemnitzer Platte".

Letošní ročník letní slavnosti zahájil v pátek odpoledne saský státní tajemník Mathias Weilandt, který se odvolal nejen na motto festivalu, ale zdůraznil i úzké vazby na Českou republiku. Toho se ve své zdravici chopil tak0 náměstek ministra pro místní rozvoj Jan Fluxa. Josefina Ofner, vedoucí saské Styčné kanceláře, a Josephine Hage doplnily zahájení představením všech aktérů.

Celý letní festival hudebně doprovodily tři saské hudební skupiny: hudebnice z Lipska Janda, umělkyně Luise London s projektem "Broken Forest" a duo Laura Valeria Graichen & Henrik Lehmann vytvořili příjemnou atmosféru a přilákali na letní slavnost mnoho Pražanů i zahraničních hostů.

Česko-saský literární večer na břehu Vltavy v Praze

© Verbindungsbüro Prag

Styčná kancelář Praha společně s Pražským literárním domem a Domem čtení Městské knihovny v Praze uspořádala 27. června 2022 česko-německý literární večer, který se konal v (A)VOID Floating Galery na břehu Vltavy na Novém Městě pražském. Saský spisovatel a laureát Utz Rachowski četl ze své povídky "Poslední den dětství", která pojednává o invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 z pohledu dítěte. Z české strany představil svou nejnovější knihu "Škola od svatého Norberta" spisovatel, publicista a držitel ceny Magnesia Litera (2008) Petr Placák. Oba autoři byli v konfliktu s komunistickými režimy svých zemí. Rachowski byl v roce 1980 vyhoštěn a po pádu Berlínské zdi se vrátil do rodného Vogtlandu.

Velký zájem o stánek Saska, Den otevřených dveří na Německém velvyslanectví v Praze

© Verbindungsbüro Prag

Dne 28. června 2022 otevřelo Německé velvyslanectví v Praze své dveře veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří. Za příznivého počasí se na velvyslanectví sjelo velké množství zájemců, aby si prohlédli historický Lobkowiczký palác a dozvěděli se více o Německu. Tradičně se při této příležitosti prezentuje přibližně 40 organizací, které jsou v Praze zastoupeny a působí v oblasti česko-německých vztahů. Svobodný stát Sasko zde měl rovněž svůj stánek. Tým saské Styčné kanceláře v Praze poskytoval informace nejen o saských památkách a turistických zajímavostech. Obzvláště velký úspěch sklidil malý kvíz o Sasku.

Chemnitz - Evropské hlavní město kultury 2025 - významná událost i pro Prahu

© Verbindungsbüro Prag

Dne 24. června 2022 navštívila delegace z Chemnitz Styčnou kancelář Svobodného státu Sasko v Praze, aby jednala s českými aktéry na téma Evropské hlavní město kultury 2025. Setkání se zúčastnili také zástupci saského ministerstva pro vědu, kulturu a turismus. Společně s Ministerstvem kultury ČR, Goethe Institutem Praha, Českou asociací cestovního ruchu a Prague Tourism byly dohodnuty strategie, jakým způsobem lze navázat přeshraniční spolupráci v oblasti cestovního ruchu a kultury v rámci projektu Evropské hlavní město kultury 2025 - Chemnitz.

Účastníci se shodli na tom, že hlavní město kultury Chemnitz nabízí řadu příležitostí, jak společně rozvíjet také příhraniční region s Českou republikou v oblasti cestovního ruchu a dlouhodobě jej propagovat. Z kulturního hlediska může region zabodovat nejen díky světovému kulturnímu dědictví montánnímu regionu Erzgebirge/Krušnohoří a jeho průmyslové historii, ale také díky působivým architektonickým a technickým památkám.

V rámci dalších kroků bylo dohodnuto pořádání pravidelných schůzek a vypracování společné koncepce konkrétního plánování hlavního města kultury Chemnitz 2025 v Praze.

Návštěva ministerského předsedy Michaela Kretschmera v Praze

Dne 27. června 2022 navštívil saský ministerský předseda Michael Kretschmer hlavní město České republiky, aby zde jednal s představiteli české vlády. Byla to jeho první návštěva od změny vlády v sousední zemi. Ministerský předseda Kretschmer se setkal s premiérem České republiky Petrem Fialou, poté následovala další dvě jednání s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou a ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou ve Styčné kanceláři Svobodného státu Sasko v České republice. Na závěr svého pobytu navštívil ministerský předseda zasedání poradního sboru Česko-německého fondu budoucnosti.

Během jednání byly vyzdviženy vynikající vztahy mezi Saskem a Českou republikou na všech úrovních a ve všech oblastech. Byla oceněna česko-saská spolupráce při zvládání přílivu ukrajinských uprchlíků a zdůrazněn význam intenzivní spolupráce v bezprostředním česko-saském pohraničí.

Výslovně byla zmíněna i společná památka UNESCO montánní region Erzgebirge/Krušnohoří. Dalším prioritním tématem jednání byla výstavba nové železniční trati Drážďany-Praha a zejména výstavba Krušnohorského tunelu. Ministerský předseda Kretschmer označil celý projekt za projekt pro generace a investici do budoucnosti, kterou je třeba prosazovat na obou stranách hranice a která region ještě více sblíží.

Obě strany se vyslovily pro vytvoření německo-česko-polské vědecké konference na území Trojzemí. Hovořili také o nadcházejícím českém předsednictví Rady EU a o bezpečnosti surovin a dodávek ve střední Evropě v souvislosti s ukrajinskou krizí.

Prague Junior Note - Nejlepší mladí hudebníci oceněni Saskem – pozvání na vystoupení v Bruselu

© SMJusDEG I Ofner

Dne 12. června 2022 předala nová vedoucí styčné kanceláře Svobodného státu Sasko v České republice, paní Josefina Ofner, hudební cenu pro mládež saské ministryně pro Evropu Katji Meier třem vítězům klavírní soutěže »Prague Junior Note« v Lichtenštejnském paláci v Praze. Letos mohou vítězové Saské hudební ceny pro mládež vycestovat do Bruselu: V rámci slavnostního ceremoniálu vystoupí Klára Gibišová, Denis Stefanov a Leon Koval v Saském zastoupení v Bruselu a představí svůj talent a své dovednosti širokému evropskému publiku. Zároveň budou mít možnost poznat hlavní město Evropy.

Mezinárodní hudební soutěž »Prague Junior Note« pořádá Akademie múzických umění v Praze již přes 30 let a každoročně oceňuje nejlepší mladé klavírní virtuosy ve věku od 5 do 15 let. V loňském roce byli mladí hudebníci, kteří obdrželi saskou cenu, pozváni na vystoupení do Chemnitzu neboli Saské kamenice. Cena je vynikajícím příkladem stále rostoucího sasko-českého přátelství na poli kulturní spolupráce.

 

Koncert s předáním štafety

© Stanislav Milata

Během koncertu česko-německé zpěvačky Deborah Kahl alias Debbi proběhlo 24. května 2022 v Saské styčné kanceláři v Praze zároveň předání štafety. Státní tajemník Mathias Weilandt se oficiálně rozloučil s Dr. Davidem Michelem jako ředitelem Styčné kanceláře a jako nová ředitelka byla představena paní Josefina Ofner.

David Michel byl přítomen již při založení Styčné kanceláře v roce 2012 a v roce 2017 převzal funkci ředitele. Státní tajemník Weilandt ve svém projevu ocenil neúnavné úsilí Davida Michela o navazování kontaktů s českými úřady a institucemi a jeho zásluhy o prohlubování a zlepšování přeshraniční spolupráce mezi Saskem a Českou republikou. Angažmá pana Michela v Praze vyzdvihl také český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka a německý velvyslanec v České republice Andras Künne.

David Michel předal vedení Styčné kanceláře Josefině Ofner, on sám převezme vedení oddělení mezinárodních vztahů v saské Státní kanceláři.

Josefina Ofner prožila dětství v Praze a Německu, vyrůstala dvojjazyčně a vystudovala mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze. Posledních 15 let pracovala na Německém velvyslanectví v Praze a v České republice má vynikající kontakty.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnilo mnoho partnerů a přátel Styčné kanceláře, aby se osobně rozloučili s Dr. Michelem a seznámili se s paní Ofner.

Německá evropská politika v Praze - zasedání stálé pracovní skupiny EMK v saské Styčné kanceláři

Na zasedání ve dnech 27. a 28. dubna 2022 pozvalo Sasko jako předsedající země Konference ministrů a senátorů pro evropské záležitosti německých spolkových zemí (EMK) členy Stálé pracovní skupiny do své Styčné kanceláře v Praze.

Nová vedoucí Styčné kanceláře paní Josefina Ofner přivítala účastníky ze spolkových zemí a představila práci úřadu. Jako host vystoupil Jiří Šitler, vedoucí odboru států střední Evropy Ministerstva zahraničních věcí ČR. Hovořil o roli České republiky v Evropě a o jejím postavení ve válce na Ukrajině. Dalším tématem byly česko-německé vztahy. V září 2021 přijala EMK usnesení o česko-německé spolupráci. V následné diskusi přišla řeč na hlavní témata nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU.

Inaugurační návštěva Prahy

© SMJusDEG | Daniel Meißner

Státní ministryně Katja Meier přijela 31. března 2022 do Prahy na svou inaugurační návštěvu české vlády, která je v úřadu od prosince 2021. Ministryně spravedlnosti a pro evropské záležitosti se setkala s ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem, náměstkem ministra spravedlnosti Richardem Krpačem, ministrem pro legislativu Michalem Šalomounem a primátorem hlavního města Prahy Zdeňkem Hřibem. S německým velvyslancem v Praze Andreasem Künne prodiskutovala aktuální situaci. Tématy těchto rozhovorů bylo mimo jiné zřízení přeshraniční regionální rady, pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, Zelená dohoda a právní stát.

Česká republika převezme předsednictví Rady EU 1. července 2022. Proto se ministryně Meier informovala u ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka o politických prioritách českého předsednictví a o konferenci o budoucnosti Evropy. Ministryně pro Evropu a její protějšek jednali také o důsledcích války na Ukrajině a o možnostech pomoci uprchlíkům z této země. Jednali i o vztazích s Ruskem a prudce rostoucích nákladech na energie.

© SMJusDEG | Daniel Meißner

Dalším zvláštním zájmem ministryně pro Evropu je přeshraniční spolupráce. Ministryně pro Evropu se proto ohlédla za vývojem v uplynulých letech a se svými kolegy diskutovala o úspěších a nových nápadech. Mezitím byla vytvořena rozsáhlá a široká síť česko-saské spolupráce na všech úrovních, která zahrnuje i občanskou společnost.  Tyto pozitivní zkušenosti by měly být příkladem pro vytváření výborů pro další zásadní otázky a myšlenky přeshraniční spolupráce. Jako příklad uvedla zřízení přeshraniční regionální rady a vytvoření společné pracovní skupiny za tímto účelem.

Státní ministryně diskutovala s kolegy z justice na téma právního státu a informovala o první trilaterální - německo-česko-polské - konferenci o právním státě. Kromě toho se rozhovory zabývaly výzvami pro vězeňský systém v důsledku pandemie koronaviru a otevřených věznic. Během návštěvy proběhl také oběd s primátorem Prahy Zdeňkem Hřibem. I zde se hovořilo o pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, energetické transformaci a evropské regionální spolupráci.

Czech-German Hydrogen Day dne 23.března 2022 v Praze

© Andrej Kostin

Premiéra Česko-německého vodíkového dne v Praze se zaměřila na nové technologie, přeshraniční spolupráci, českou a německou vodíkovou strategii a energetickou bezpečnost v kontextu aktuálního vývoje na Ukrajině. Akci s řadou odborných přednášek, panelových diskusí a workshopů uspořádala saská Styčná kancelář v Praze společně s českou technologickou platformou HYTEP, Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Velvyslanectvím SRN a Zastoupením Svobodného státu Bavorsko. Po zahájení konference českým ministrem zahraničí Janem Lipavským a ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou vyzdvihl státní tajemník Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu Patrick Graichen význam přeshraničních projektů a pro více než 200 účastníků konference zdůraznil zejména spolupráci mezi Saskem, Českou republikou a Bavorskem.

© Andrej Kostin

Během večerní recepce na německém velvyslanectví uvedla ministryně pro evropské záležitosti Katja Meierová ve své zdravici: »V lednu letošního roku zveřejnil Svobodný stát Sasko svou vodíkovou strategii pro udržitelný rozvoj vodíkového hospodářství. Tato ambiciózní strategie je nejen významným příspěvkem k ochraně klimatu - z pohledu Saska nabízí také možnost dalšího rozšíření přeshraniční spolupráce s Českou republikou. Ve světě založeném na obnovitelných zdrojích energie je vodík pomyslným mostem mezi ochranou klimatu a ekonomickou stabilitou. Podpora vodíkového hospodářství na místní úrovni však musí jít ruku v ruce s rozšiřováním přeshraniční spolupráce. Zejména současná situace nám ukazuje, jak je nezbytné spojit se napříč hranicemi. To musí platit i pro oblast ochrany klimatu. Svobodný stát Sasko vítá všechny společné aktivity a těší se na budoucí spolupráci s našimi partnery z České republiky.«

Nedávno představily své vodíkové strategie Česká republika, Německo, Bavorsko a Sasko. Tyto strategie nastiňují priority a budoucí opatření pro rozvoj vodíkových technologií a infrastruktur s cílem zvládnout přechod na uhlíkově neutrální hospodářství. Česká republika a Německo mají podobnou průmyslovou infrastrukturu, v níž hraje důležitou roli automobilový průmysl. Kromě toho obě země v současné době čelí transformaci těžkého průmyslu a těžby uhlí. Z tohoto důvodu v současné době několik regionálních iniciativ v obou zemích zkoumá nové hospodářské možnosti prostřednictvím rozvoje vodíkového průmyslu, např. účastí v iniciativě EU »Vodíková údolí«. Německá strategie se zaměřuje na výrobu vodíku z »ekologických« zdrojů. V České republice by mohla hrát rozhodující roli jak »zelená« energie, tak vodík z jaderných zdrojů. Obě země musí brzy rozšířit svou výrobu a zároveň vytvořit možnosti pro dovoz vodíku. Existuje tedy potenciál pro řadu společných projektů. Možné synergie spočívají zejména v oblasti přepravy vodíku a v rozvoji dodavatelské infrastruktury, např. prostřednictvím nových plynovodů nebo stávajících plynových sítí.

Česko-německý den je součástí každoročních Českých vodíkových dnů. Slouží ke zhodnocení dosavadních výsledků a k určení oblastí společného zájmu. Především má sloužit jako platforma pro klíčové zúčastněné strany a podniky, včetně samostatného matchmakingu se zvláštním zaměřením na přeshraniční situaci mezi oběma sousedními zeměmi.

Cestování časem v německo-česko-židovských vztazích 1938-2020

© Stanislav Milata

Řečníci a hosté z Německa, České republiky, Slovenska, Švýcarska, Polska a USA, včetně mnoha účastníků židovského vyznání, se 10. března 2022 v prostorách saské Styčné kanceláře v Praze vydali na cestu časem za posledních 80 let. Jeden den se zabývali dobou, která byla poznamenána velkými otřesy, válkami, útlakem a vyháněním. Zaměřil se na přeshraniční poměry mezi Českou republikou a Německem, zejména na židovské dějiny.

© Stanislav Milata

Současní pamětníci představili své osobní zkušenosti a příběhy svých rodin, které oživily různé doby. Jejich otcové a dědové se po válce vrátili do České republiky a o několik let později museli znovu odejít do exilu, aby unikli perzekuci ze strany komunistických režimů v NDR a ČSSR. Například vyprávění spisovatele Utze Rachowského o jeho pobytu ve vězení v Budyšíně bylo dojemné.

Představen byl také desetiminutový animovaný film "Nenastoupili“, natočený podle vzpomínek české Židovky paní Evy Benešové, který vypráví o dobrodružném útěku židovské rodiny se dvěma malými dětmi z Prahy na Slovensko, kde se rodině podařilo přežít.

Dr. Hans-Peter Hinrichsen, Gesandte der Deutschen Botschaft  © Stanislav Milata

Tato svědectví byla doplněna příspěvky o politickém vývoji v posledních letech. Bývalý velvyslanec České republiky v Německu a Rakousku Rudolf Jindrák zhodnotil bilaterální vztahy za posledních 30 let na základě Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji z 21. ledna 1997. Vedoucí Styčné kanceláře Dr. Michel a vyslanec německého velvyslanectví v Praze Dr. Hinrichsen ve svých zdravicích poukázali na paralely se současnou situací na Ukrajině: Ruská agresivní válka na Ukrajině bolestně ukazuje, že historie se opakuje a že se nemůžeme ukolébat věčnou bezpečností.

Navzdory tomuto retrospektivnímu pohledu na smutnou dobu byly vyhlídky do budoucna optimistické. Dr. Thomas Feist, saský vládní zmocněnec pro židovský život, vyjádřil potřebu zachovat poklady židovské kultury a oživit jejich hudební a umělecké tradice, aby byly opět vnímány jako přirozená součást evropské kultury.

© Stanislav Milata

Německé politické nadace v České republice - jejich přínos pro bilaterální vztahy

Vedoucí německých politických nadací v Praze, zleva: Nadace Konrada Adenauera pan Tomislav Delinić, Nadace Heinricha Bölla paní Adéla Jurečková, Nadace Friedricha Eberta pan Urban Überschär, Nadace Friedricha Naumanna pan Dr. Detmar Doering, Nadace Hannse Seidela pan Dr. Markus Ehm, online: Nadace Rosy Luxemburgové paní Dr. Joanna Gwiazdecka  © Jaromír Zubák

30. listopadu se poprvé sešli na jednom pódiu všichni vedoucí německých politických nadací, které sídlí v Praze. Společně představili fungování německých nadací a jejich oblasti působnosti, diskutovali o česko-německých vztazích a vlivu pandemie koronaviru na společnou přeshraniční spolupráci. Styčná kancelář v Praze zorganizovala tuto panelovou diskusi a poskytla také platformu pro tuto akci, která se konala v hybridním formátu.

Technické vybavení pro přenos na Zoom   © Jaromír Zubák

Po zahájení a přivítání vedoucím saské Styčné kanceláře Dr. Davidem Michelem diskutovali vedoucí Nadace Konrada Adenauera pan Tomislav Delinić, Nadace Heinricha Bölla paní Adéla Jurečková, Nadace Friedricha Eberta pan Urban Überschär, Nadace Rosy Luxemburgové paní Joanna Gwiazdecka, Nadace Friedricha Naumanna pan Detmar Doering a Nadace Hannse Seidela pan Markus Ehm. Diskusi moderoval Dr. Roland Löffler, ředitel Saské Zemské centrály pro politické vzdělávání.

Panelová diskuze jako hybridní akce   © Jaromír Zubák

Tato zajímavá diskuze, která především ukázala dlouhou společnou historii a kořeny spolupráce nadací s Českou republikou, dlouholetou vzdělávací práci a neustálou výměnu s českými partnery, položila také základní kámen pro pokračování dialogu  v budoucnu např. s českými politickými think-tanky v podobných diskuzních formátech.

Stárnutí není nemoc, ale dar - česko-saské setkání seniorů ve Styčné kanceláři v Praze

Dne 12. října 2021 se v saské Styčné kanceláři v Praze sešli zástupci Zemského zastoupení seniorů pro Sasko a Rady seniorů České republiky k přeshraniční výměně zkušeností. Saské státní ministerstvo sociálních věcí a sociální soudržnosti a české ministerstvo práce a sociálních věcí zastupovala státní zástupkyně pro seniory paní Schifferdecker a náměskyně paní Jentschke-Stöcklová. Na hojně navštívené akci obě sdružení představila svou práci a přiblížila životní podmínky seniorů zde i v Sasku. Během panelové diskuse účastníci diskutovali o kvalitě života starších lidí v České republice a v Sasku. Ukázalo se, že situace s bydlením je v České republice obtížnější, protože nájemné a náklady na údržbu jsou v poměru k průměrným důchodům vyšší než v Německu.

Naopak oběma stranám stejně záleží na tom, aby starším lidem byla nabídnuta přiměřená pomoc, která jim umožní žít do značné míry samostatný život. Kritizován byl obraz starších lidí, kteří potřebují péči a způsobují pouze náklady, který je rozšířen v médiích a politickém diskurzu. Mnoho důchodců je duševně i fyzicky zdatných a věnují se rodině nebo dobrovolné práci. Tímto způsobem poskytovali společnosti cenné služby, které často zůstávaly nepovšimnuty. Někteří účastníci poukázali na četné přeshraniční vztahy, které se rozvíjejí na místní úrovni. Na závěr akce potvrdily předsedkyně obou seniorských sdružení Lenka Desatová a Dr. Rotraut Sawatzki ochotu užší spolupráce do budoucnosti. Mohli by se od sebe navzájem hodně naučit. Pozvání souseda na druhé straně hranice by se mělo stát samozřejmostí. Kromě toho by mělo smysl společně vypracovat nebo koordinovat strategie, které by ovlivnily politiku vůči seniorům, a to i na evropské úrovni. 

I letos- letní slavnost saské Styčné kanceláře v Praze

© Jan Berounský

V pátek 17. září 2021 se otevřely brány nádvoří Lužického semináře pro návštěvníky tradiční dvoudenní letní slavnosti saské Styčné kanceláře v Praze.

Četní hosté z České republiky a Saska využili této příležitosti, aby se seznámili s partnery a vystavovateli letošní slavnosti, městem Radebeul a obcí Moritzburg. Primátor Radebeulu a předseda saského Svazu měst a obcí Bert Wendsche ve své zdravici popsal turistické zajímavosti, jako je parní železnice, Muzeum Karla Maye a zámek Moritzburg.

O vynikající kvalitě regionálního vína se návštěvníci mohli přesvědčit ve třech vinařstvích. Dvě hudební skupiny, známé jazzové duo Günter "Baby" Sommer a Katharina Hilpert a folková skupina "Affen", sklidily velký úspěch a znovu a znovu přitahovaly zvědavé návštěvníky.

Ředitel Styčné kanceláře Dr. David Michel byl potěšen, že se letní slavnost, která musela být v roce 2020 krátce před naplánovaným termínem konání zrušena kvůli koronaviru, letos mohla konat se stejnými partnery. Vyjádřil naději, že pandemická situace zůstane stabilní a že budou možné další prezenční akce. Skutečně dobré sousedství a spolupráce mohou vzkvétat především při osobních setkáních.

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica, 4. září v České Lípě

© Martin Špelda

Styčná kancelář měla možnost převzít záštitu nad galakoncertem 20. ročníku mezinárodního hudebního festivalu „Lípa Musica“. V plné bazilice Všech svatých v České Lípě zdůraznil ředitel saské Styčné kanceláře Dr. David Michel ve svém projevu význam tohoto hudebního festivalu, zejména pro příhraniční oblast. Poděkoval hlavnímu organizátorovi, spolku Arbor pro duchovní kulturu a jeho předsedovi Martinu Prokešovi, za dlouholeté nasazení, dramaturgické schopnosti a umělecké vize, které byly v průběhu let udržitelně a dlouhodobě realizovány, a to nejen na národní, ale i přeshraniční úrovni.

Pavel Haas Quartet a komorní sbor Martinů Voices opět předvedli hostům hudbu na nejvyšší úrovni.

Konference k zeleným technologiím v České republice, Sasku a Bavorsku „Pathways into a Sustainable Future“ ve dnech 2. a 3. září 2021 v Praze

© Jaromír Zubák

V pořadí již šestou inovační konferencí poskytla saská Styčná kancelář v Praze pohled na současný stav inovací v různých oblastech zelených technologií a udržitelných řešení. Vědci, ekonomové a političtí představitelé z České republiky, Saska a Bavorska diskutovali o nejnovějším vývoji v oblasti zelených technologií se zvláštním zaměřením na možnosti zvýšené spolupráce. Odborníci z obou zemí se zabývali otázkami, jako je kvalita vody a ovzduší, lidské zdraví, oběhové hospodářství, problematika obalů, informační systémy, zelená dohoda pro Evropu a programy financování vědecké spolupráce. Představeny byly i aktuální projekty.

Této již 6. inovační konferenci předcházely Dny inovací, které saská Styčná kancelář pořádala od roku 2015 a které se zabývaly tématy jako energetický průmysl, suroviny a zdroje, biomedicína, e-mobilita, autonomní řízení a umělá inteligence. Rok od roku se na těchto konferencích zvyšuje počet zúčastněných renomovaných vědců z České republiky a Německa. Základní myšlenka dalšího propojení vědců z obou zemí a možnosti nabídnout jim platformu pro profesionální výměnu v určitých oblastech vědy a výzkumu i pro přeshraniční výměnu zkušeností a spolupráci byla úspěšná.

V posledních letech se také rozšířil okruh osob zapojených do plánování a realizace konference. Plánování a realizace konference se uskutečnila společně s německým velvyslanectvím a bavorským zastoupením v Praze, Technologickou agenturou ČR a v roce 2021 také s českým ministerstvem zahraničních věcí a českým ministerstvem životního prostředí. Konference se zúčastnil také saský ministr pro energetiku, ochranu klimatu, životní prostředí a zemědělství, Wolfram Günther, bavorský ministr pro vědu a kulturu, Bernd Sibler, náměstek ministra zahraničí ČR, Aleš Chmelař, a náměstek ministra životního prostředí ČR, Vladislav Smrž.

"Jak zní domov?" - filmové a hudební dojmy ze Saska v Praze

© Siegfried Michael Wagner

Spolu s kampaní "So geht sächsisch" pořádá Styčná kancelář Svobodného státu Sasko v České republice dne 30. srpna 2021 tematický večer s krátkými filmy, obrázky a hudbou na téma "Jak zní domov?". Programem provede hudebník a skladatel Felix Räuber, bývalý frontman kapely Polarkreis 18 ("Allein, allein"). Zahraje i několik svých skladeb.

Umělec se vydal na akusticko-kulturní expedici po Sasku a poznal různé zvukové a životní světy. Z takto získaných objevů bude vytvořen 10dílný filmový dokument a 10 nových hudebních skladeb. Felix Räuber představí první ukázky ze dvou filmových epizod a poskytne exkluzivní pohled na proces vzniku této produkce: V epizodě "Urheimat" se zabývá původem domova - přírody. V epizodě „Serbscy Astronawca“ se ponoří do světa a zvyklostí lužickosrbské menšiny v saské Lužici.

Této akce se zúčastní a pronese zdravici i saská státní ministryně pro kulturu a turismus paní Barbara Klepsch.

Digitální konference „Smart Cities“ - dokumentace je nyní k dispozici

Grafik einer City-Skyline umgeben von Symbolen wie iPad, Smartphone oder Telekommunikationsturm © Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e.V.

26. ledna 2021 uspořádala saská Styčná kancelář v České republice výměnu best practice v rámci česko-saského partnerství měst. Ohlášenou dokumentaci k této akci má Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V. nyní dokončenou. Je dvojjazyčná v němčině a češtině a kromě shrnutí hlavního obsahu obsahuje všechny prezentace řečníků.

K dispozici je také tištěná verze. V případě zájmu se prosím obraťte na Bildungswerk.

Zjistěte více o aktuálních komunálních projektech a nechte se inspirovat!

Literární pohled z Prahy do Lipska - online čtení a rozhovor v saské Styčné kanceláři 6. května 2021

Zwei Porträts der Gäste in kleinen Kreisen, EU-Fahne im Hintergrund © Sascha Kokot / privat / Alterfalter | adobe stock

„Jsme nezávislí - můžeme si dělat, co chceme, a být kritičtí,“ řekl Egbert Pietsch v rozhovoru s Davidem Stecherem, ředitelem Pražského literárního domu. Touto příležitostí bylo založení městského časopisu "Kreuzer" před 30 lety v Lipsku. Pietsch, spoluzakladatel a výkonný ředitel, hovořil o jeho počátcích v letech po znovusjednocení a dnešních výzvách v době internetu a sociálních médií. "Kreuzer" byl jedním z prvních časopisů, které měly i internetové vydání.

I druhý host večera, organizovaný společně Styčnou kanceláří a Pražským literárním domem, autorka Janna Steenfatt, žije v Lipsku. Studovala na Německém literárním institutu v Lipsku a následně tam i zůstala. Je tak příkladem pro mnoho mladých lidí, kteří se usadili v rušném univerzitním a veletržním městě. Její debutový román "Nadbytečnost věcí", který vyšel v loňském roce, se odehrává v Hamburku, v domě paní Steenfatt, a vypráví o ženě, která vyrostla bez otce a jejíž matka je alkoholička, která nakonec zemře. Knihu psala dlouho, řekla po přečtení úryvku. Všechno to začalo v roce 2013, kdy byla stipendistkou Pražského literárního domu. Děj její další knihy se bude odehrávat v Lipsku.

15.04.2021: Kabaret ze saské Styčné kanceláře v Praze

© Vojtěch Polák

Česko-němečtí kabaretní umělci souboru „To téma“ se svým představením „'Moc a bezmoc“ věnují koronavirové pandemii a zejména česko-německým vztahům na základě svých osobních životních příběhů.

Z programu

Hlavní otázky napínavých krizových situací a rozbláceného česko-německého sousedství se musí zodpovědět! Náš postoj je žádán! Palčivé otázky si vyžadují důrazné odpovědi.

Ať už ve vztahu, v práci, ve volném čase, ve společnosti...jestli v Mnichově, Vídni, Curychu nebo v Praze...anebo v karanténě...vždy se nám vrací ubíjející otázka: Kdo je tady u moci? A kdo je bezmocný?

Kdo vyhrává v zápolení velkého a malého bratra, Německa a Česka, v jazycích, kulturách v emocích?

 

Koncept, hra a kapela: Roman Horák, Sven Ofner, Markéta Richterová, Philipp Schenker, Technik: Michal Pustay. Více na: www.dasthema.cz

25. března 2021: Spojení aktivit- čeští a saští aktéři přeshraniční spolupráce se setkali online

Tschechien- und Sachsen-Fahnen an einem alten Haus, im Hintergrund Altstadt

Právě v době pandemie koronaviru čelí přeshraniční spolupráce zvlášť velkému množství výzev. Styčná kancelář v Praze uspořádala online konferenci za účelem výměny nápadů a vypracování možných řešení na toto téma.

Všichni účastníci se shodli: chtějí využít krizi jako příležitost k hledání nových způsobů spolupráce. Jedna z nejdůležitějších témat byla omezení v pohraničním styku a jejich významné dopady na dojíždějící pracující v sousední zemi a na jejich zaměstnavatele.

Za posledních 30 let byly navázány četné spolupráce v oblastech, jako je ochrana před povodněmi a katastrofami, cestovní ruch a doprava. Účastníci této diskuze nyní chtějí na tyto navázat. Dalším aspektem, o kterém se dále diskutovalo, je odpora malých přeshraničních projektů v rámci programu EU Interreg, protože ani malé projekty by neměly trpět dopady pandemie.

Spolupráce by měla pokračovat i po pandemii koronaviru. Účastníci se proto radili o nejlepší možné výměně informací a vytváření sítí, a vypracovali plány pro dobu po pandemii. Akcemi na společná témata, jako jsou strukturální změny, učení se sousednímu jazyku nebo pokračování projektů ve školách a školkách, chtějí zajistit úspěšnou spolupráci i v budoucnu. Účastníci se navíc dohodli na výměně svých zkušeností a dopadů koronavirových opatření v příhraniční oblasti v rámci větší události po skončení pandemie.

Kromě zástupců saské Styčné kanceláře v České republice se online rozhovoru zúčastnili také zástupci Zemského ředitelství Sasko, krajské správy v Liberci, Ústí a Karlových Varech a Euroregiony Neisse / Nisa, Elbe / Labe, Erzgebirge / Krušnohoří a Euregio Egrensis. Všechny tyto organizace podporují vztahy mezi Saskem a Českou republikou. Styčná kancelář v Praze by i v budoucnu ráda umožnila a podpořila tuto výměnu.

26.01.2021 - »Smart cities - dobrá praxe v rámci česko-saských partnerství měst«.

Digitální konference na téma »Smart Cities- Best practice výměna v rámci česko-saských partnerských měst« dne 26. ledna 2021 se setkala s velkým zájmem, který ukázalo především mnoho zájemců z komunální oblasti.

Pojem »Smart Cities« zahrnuje projekty, které zlepšují městský životní prostor a porporují rozvoj městské výstavby, především v oblasti mobility, digitalizace, dopravy a infrastruktury. Účastníci se mohli dozvědět, co pojem Smart City znamená a jaké aktivity jsou v jeho rámci realizovány na obou stranách hranice.

Screenshot mit dem Motto der Veranstaltung und einigen Teilnehmern, die sich zugeschaltet haben.

Konference poskytla příležitost seznámit se s příklady. Různá města představila projekty, které realizovala za účelem své vize digitálního města nebo inteligentních městských částí. Řeferenti z Lipska, Brna, Drážďan, Litoměřic a Míšně představili projekty v oblasti městské obnovy, mobility, digitalizace a dopravy, jako je projekt »Špitálka - inteligentní městská část z Brna«, projekt MAtchUP z Drážďan nebo »Parkovací senzory na Park+Ride v Míšni«. České ministerstvo pro místní rozvoj představilo svůj koncept inteligentních měst ve městech, obcích a regionech.

Dvě odborné prezentace se zabývaly českým partnerstvím pro městskou mobilitu, podporou sítí 5G a propojeným a automatizovaným řízením. Nakonec Saská rozvojová banka a Evropská investiční banka představily možnosti finanční podpory na realizaci obecních, ale i přeshraničních komunálních projektů.

Mnoho účastníků se zajímalo o další informace. Toto je výměna dobré praxe v tom nejlepším slova smyslu. Výměna zkušeností a nápadů ze dvou zemí otevírá dveře k dalším kontaktům mezi saskými a českými zástupci obcí a institucí a může být inspirací pro nová partnerství.

Srdužení Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V. připraví dokumentaci k této akci, která zde bude do budoucna k dispozici.

10.00 – 10:20 hod. zahájení a zdravice

 • Dr. David Michel, Styčná kancelář Svobodného státu Sasko v ČR 
 • Max Winter, vedoucí oddělení v saském státním ministerstvu pro regionální rozvoj

10:20 – 11:15 hod. odborné přednášky na téma Smart Cities

 • Dr. Ing. Marie Zezůlková, ředitelka odboru, PhDr. Věra-Karin Brázová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Představení Koncepce Smart City pro města, obce a regiony
 • Dr. Christian Andrä, Saská energetická agentura: Data pro Smart City - rozšíření saských testovacích a produktivních koridorů pro síťovou a automatizovanou jízdu
 • Jaroslav Martínek, vedoucí projektu Partnerství pro městskou mobilitu: Představení projektu Dobrá města
 • Dr. Hana Müller Karlová, Saská rozvojová banka/Společný sekretariát kooperačního programu ČR-Sasko: Podpora městských projektů v přeshraničním kontextu
 • Andrea Ferjenčíková, Evropská investiční banka Praha: Financování projektů městské výstavby

11:00 – 12:10 hod. prezentace partnerských měst

 • Dr. Beate Ginzel, vedoucí odboru, Lipsko: Digitální město Lipsko- aktuální projekty
 • Mgr. František Kubeš, Ph.D., vedoucí odboru, Brno: Smart City Projekty »DataPortal« a »Špitálka- chytrá čtvrť«
 • Dr. Michael Anz, Drážďany: MAtchUP - základ drážďanské městské správy pro Smart City
 • Dr. Ing. Petr Vítek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities
 • Ing. Monika Čapková, Office a finanční manažer, Litoměřice: SMART CITY Litoměřice
 • Anatoly Arkhipov, stavební úřad/ územní plánování, Míšeň: Parkovací senzory na Park+Ride v Míšni

12.15 hod. Konec akce

Moderace: Thomas Gneipelt, Styčná kancelář Svobodného státu Sasko v ČR

Akce bude simultánně tlumočena.

Srdužení Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V. bude akci dokumentovat.

Obsah akce:

Saská Styčná kancelář organizuje v nepravidelných intervalech konference se sasko-českými městskými partnerstvími na různá témata. Vztahy mezi partnery by měly být podporovány výměnou názorů na problémy, které se týkají obou stran. Téma »Smart Cities« se zaměřuje na projekty, které zlepšují městský životní prostor, např. v oblasti mobility a infrastruktury. Městská partnerství, která v této oblasti prováděla projekty, mají příležitost prezentovat výsledky jako součást výměny osvědčených postupů. Vzhledem k tomu, že není možné předvídat konec opatření proti koronaviru, se bude akce konat online.

01.01. - Den obnovy samostatného českého státu

Katja Meier © Marlen Mieth

Milí sousedé, přeji Vám vše nejlepší k 28. narozeninám Vašeho státu!
 
Historie České republiky je v rámci Evropy obzvláště zajímavá. 74 let po vzniku Československa podepsala vláda dohodu, která vedla k rozpadu federace. Dnes, o 28 let později, žijí Češi a Slováci jako příkladní sousedé a slaví jak to, co mají společné, tak i to, co je mezi nimi rozdílné. Vzhledem k tomu, že je dnešní Den obnovy samostatného českého státu zároveň i začátkem nového roku, přeji Vám, milí sousedé, nejen krásný Den obnovy samostatného českého státu, ale i vše nejlepší do roku 2021! (…ale i fsche nejlepschi do noweho roku dva-tisietze-dvacet-jedna !)
 
Vaše Katja Meier
Státní ministryně pro Evropu v Sasku

03.12.2020 - Online sympozium »Manželství pro všechny«

Dne 3. prosince se konala virtuální konference na téma »Manželství pro všechny«, během které probíhala výměna mezi více než 50 zástupci svazů, spolků, pracovních skupin, politiky, správy a hospodářství z Německa a ČR. Setkání přes Zoom mělo představovat platformu pro výměnu a mělo za cíl propojit různé aktéry z Německa a ČR.

Státní tajemnice saského státního ministerstva spravedlnosti a pro demokracii, Evropu a rovnost, Dr. Gesine Märtens, hovořila o důležitosti takových propojení a přeshraniční výměny. V Německu bylo manželství pro všechny zavedeno před třemi lety - po 30 letech politické práce, uvedla Dr. Märtens.

Manželství pro všechny znamená v Německu desetiletí politické práce a dlouholetý proces uznání, ze kterého můžou i české svazy a spolky čerpat užitečné myšlenky. Zkušenosti s tímto procesem by mohly sloužit jako pomoc a předobraz i pro ČR, řekla zmocněnkyně vlády pro lidská práva paní prof. Helena Válková. V této souvislosti poukázala také na parlamentní situaci v ČR a na odpor ze strany katolické církve s velkým vlivem navzdory nízkému počtu členů.

Vliv církve je považován za důležitý v legislativním návrhu »manželství pro všechny“ v České republice. Adela Horáková, iniciátorka iniciativy »Jsme fér«, na setkání přes Zoom řekla, že ačkoli je česká společnost na »manželství pro všechny« připravena, církev a politika jsou konzervativní. Horáková podle svých vlastních slov doufá, že v České republice bude možné v roce 2022 prosadit zákon o manželství pro všechny. Po celá léta slyšela názory, že není správný čas, ale vlastně nikdy nebude ten správný čas, a vždy bude existovat odpor. Politika musí mít vizi. Všichni lidé by měli mít možnost žít důstojně a právně stabilně.

Günther Dworek ze spolkového předsednictva Svazu leseb a gayů v Německu (LSVD) ví ze své vlastní politické zkušenosti v Německu, že na »manželství pro všechny“ není správný čas. Přechodné období, jaké je nyní v České republice, by podle něj mohlo být také příležitostí. Na jedné straně nikdo nechce druhořadá nařízení a na druhé straně to není požehnání pro menšiny, ale věc sociální soudržnosti. Sabine Schanzmann-Wey, rovněž z LSVD, poukazuje na zajímavý vedlejší účinek, pokud jde o situaci v Německu: V době, kdy je manželství stále více vytlačováno volným soužitím partnerů, posílilo »manželství pro všechny“ v zásadě instituci manželství.

Práce v oblasti rovnosti se neprovádí pouze na politické úrovni: společnosti se mohou rovněž zasazovat o rovnost. Stejně jako Deutsche Börse Services v Praze. Podle generálního ředitele Armina Borriese jeho společnost netoleruje žádnou diskriminaci a je mimo jiné informována o transsexuálech. Například v jeho společnosti mají všichni zaměstnanci žijící v partnerstvích nárok na stejné zaměstnanecké výhody jako v případě manželství.

Podle Sabine Schanzmann-Wey celou akci prostupoval pocit, že »stojíme při vás - jako evropské společenství«. Zdá se, že tento pocit byl přijat i českými účastníky. Požadavků na další výměnu mezi aktéry, mezi úřady a ministerstvy či poslanci bylo mnoho, stejně jako na další setkání, ať už ve skutečném světě nebo v tom virtuálním.

01. - 02.07.2020 - Návštěva v Praze

Saská ministryně Evropy a spravedlnosti Katja Meier se společně se státním tajemníkem Mathiasem Weilandtem u příležitosti začátku německého předsednictví Rady EU setkala v Praze se zástupci vlády České republiky. Ve středu, 1. července, hovořila s ministrem zahraničních věcí panem Tomášem Petříčkem a jeho náměstkem panem Alešem Chmelařem. V Senátu ČR se následně setkala s jeho předsedou panem Milošem Vystrčilem.

Ve čtvrtek zahájila svou návštěvu v saské Kontaktní kanceláři v Praze. Po rozhovoru s panem Davidem Michelem, ředitelem kanceláře se setkala s paní Nino Lejava, vedoucí Nadace Heinricha Bölla v Praze. Po následné výměně s předsedy Strany zelených byl na programu praconí oběd s ministryní spravedlnosti ČR paní Marií Benešovou.

Německo převzalo dne 1. července předsednictví Rady EU. Pod vedením Německa je třeba pokročit v důležitých otázkách, od rozhodnutí o pomoci při koronakrizi, přes další jednání s Velkou Británií po odchodu z EU až po cíl neutrality klimatu.

15.01.2020 – Novoroční recepce

Dr. David Michel, ředitel saské Kontaktní kanceláře v Praze přivítal 200 hostů ze saské a české politiky, z ministerstev, hospodářství, kultury a společnosti v prostorách saské Kontaktní kanceláře, kterou v současnosti zdobí výstava s názvem Výkladní skříň II: Momentky. Fotografie ze Saska a Lužice Uměleckého fondu Státních uměleckých sbírek Drážďany. Zdravici pronesla Dr. Gesine Märtens, státní tajemnice státního ministerstva  justice, pro demokracii, Evropu a rovnoprávnost Svobodného státu Sasko a PhDr. Jan Kohout, bývalý ministr zahraničních věcí ČR a poradkyně ministryně spravedlnosti ČR. Silke Wagler, vedoucí Uměleckého fondu promluvila o výstavě a o hudební doprovod následné recepce Kontaktní kanceláře se postaral »Micha Winkler Band« z Drážďan.

Saský vánoční trh v Praze

 

Odpoledne 12. prosince 2019, otevřel své brány 1. Saský vánoční trh v Praze ve dvoře saské Kontaktní kanceláře.

Do 15. prosince navštívilo asi 4.500 návštěvníků saský vánoční svět tak, jak ho v Praze ještě nikdo předtím nezažil. Pod oblohou s Ochranovskými hvězdami si mohli návštěvníci vychutnat kulinářské speciality jako drážďanskou vánoční štolu, drážďanskou Eierschecke, perníčky z Pulsnitz, saskou bramborovou polévku, saskou klobásu, saský svařák a mnoho dalších. Kulturně akci obohatila pozounová skupina z Deutschneudorfu či krušnohorská skupina Erzgebirgsensemble.

Pražanům a turistům z celého světa byly prezentovány rozmanité tradice z Krušnohoří jako Schwibbogen, kouřníčci, louskáčci a vánoční pyramidy, ale i pískovcové umění ze Saského Švýcarska či Ochranovské hvězdy z Lužice.

1. česko-německý kabaret dne 10.12.2019 v Praze

 

U příležitosti výročí pádu Berlínské zdi se setkal mezinárodní soubor umělců a umělkyň v pražském Divadle Na zábradlí. Patřili k nim kabaretní herci z české skupiny To téma, improvizačního divadla Ernst von Leben z Bambergu a umělkyně Heda Bayer z Chemnituz.

Tento mezinárodní projekt měl svou premiéru 10.12.2019 s názvem „Zeď nám spadla“. Kabaretní kousek představil mozaiku událostí před 30 let a zabýval se otázkami jako: Kde jsme tehdy byli? Kde jsme dnes? Kam spadla zeď? Osobní hledání stop do minulosti a budoucnosti. Díky přeshraniční spolupráci kabaretních umělců vznikl odhodlaný, experimentální kabaret s prvky pohybovými, vizuálními a s prvky improvizace. Umělci s tímto kabaretním programem nebudou k vidění jen v Praze, ale i v Bambergu a Chemnitzu.

Jako již při realizaci sasko-bavorské satiry v roce 2018, spolupracovala na realizaci výstupu kabaretních umělců dne 10.12.2019 saská Kontaktní kancelář s bavorským Zastoupením v Praze.

26.11.2019 – Autorské čtení s Jonathanem Böhmem

Saská Kontaktní kancelář společně s Pražským literárním domem zvala na autorské čtení s Jonathanem Böhmem. Spisovatel Böhm, který byl stipendistou v Pražském literárním dome přes Kulturní nadaci Svobodného státu Sasko, četl ze svého aktuálního románu »Heimfahren«. Ten pojednává o prostorových, ale i kulturních hranicích mezi Českou republikou a Německem, jejich překračování a přepisování, a nakonec i o otázce, zda člověk může být někým jiným, než je. Tento román dal také hostům příležitost k vášnivé diskuzi s autorem.

O hudební doprovod se postarali student drážďanské Vysoké školy hudby »Carl Maria von Weber« Jan Bresan a Alexander Füllgrabe.

21.11.2019 – Návštěva prezidenta Zemského úřadu pro daně a finance

© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze

Dne 21.11.2019 navštívil saskou Kontaktní kancelář v Praze pan Karl Köll, prezident Zemského úřadu pro daně a finance. Předmětem návštěvy byly rozhovory se zástupci Generálního finančního ředitelství a českých finančních úřadů k přeshraniční spolupráci.

23.-24.10.2019 – Inovační konference na téma »Umělá inteligence – trendy a vývoj v České republice, Sasku a Bavorsku«

Ve dnech 23. a 24.10.2019 pořádala saská Kontaktní kancelář spolu s Německým velvyslanectvím, Bavorským zastoupením a Technologickou agenturou ČR konferenci k novým trendům a vývoji v oblasti umělé inteligence.

V Národní technické knihovně se v rámci konference setkali vědci, ekonomičtí experti a političtí zástupci, aby se vzájěmne informovali o novém vývoji a strategiích. V popředí stála výměna informací mezi sousedními regiony Českou republikou, Saskem a Bavorskem a nové možnosti spolupráce. Konference se zúčastnili také referenti ze Švýcarska a European Research Council v Bruselu.

Letošní inovační konference navázala na řadu inovačních konferencí každoročně pořádaných saskou Kontaktní kanceláří, tématy minulých konferencí bylo například energetické hospodářství, materiály a suroviny, biomedicína, či elektromobilita a autonomní řízení.

16.-25.10.2019 – Filmový festival německy mluvených filmů

Hosté.  © Karl May Museum Radebeul

Již po 14. se ve dnech 16.-25.října 2019 konal Filmový festival německy mluvených filmů v České republice. Tento Filmový festival pořádá Goethe Institut, Rakouské kulturní forum a Švýcarské velvyslanectví v ČR. V tomto roce se podílela také Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze. U této příležitosti se promítaly také filmové klasiky Karla Maye, bylo pozváno město Radebeul a Muzeum Karla Maye v Radebeulu, které se tak na tomto Filmovém festivalu podílely.

Jako doprovod k promítání filmu uvedl hosty do světa Karla Maye sám představitel Karla Maye Roland Wichmann. První filmový večer v Kině Lucerna zakončila saská Recepce, následovaly ještě dalšíá dva večery s Karlem Mayem. Zúčastnili se i další hosté, mimo jiné i asistent kameramana u filmu »Vinnetou: Rudý gentleman« Joachim Gitt, který spolupracoval in a dalších filmech s Vinnetouem ze 60.let. Dalšími účastníky byli němečtí a čeští zástupci fanclubů Karla Maye a odborníci a překladatelé Karla Maye. Jako doprovodný program k filmům Karla Maye realizovali různé rozhovory na téma »Karel May a přijetí jeho filmů ve Východním a Západním Německu«.

10.10.2019 – Krabat – Lužickosrbský Faust aneb Jak se statečný Chorvat stal dobrým lužickosrbským čarodějem

Lužickosrbská pověst o Krabatovi byla tématem, kterému se v rámci Lužickosrbského kulturního roku věnovala saská Kontaktní kancelář dne 10. října. Autor biografie Hans-Jürgen Schröter zavedl hosty na hranici mezi fikcí a realitou a odhalí historické pozadí nejslavnější lužickosrbské pověsti a původního Krabata. Reiner Deutschmann, předseda spolku KRABAT e.V., prezentoval na akci bezprostřední pohled na činnost sdružení, které za svou aktivitu získalo Saskou občanskou cenu (Sächsischer Bürgerpreis) za společensko-sociální nasazení. Kromě přednášek si hosté mohli prohlédnout i putovní výstavu »KRABAT – Jak se statečný Chorvat stal dobrým lužickosrbským čarodějem«. Jak mohl vypadat v 17. století Chorvat Johann von Schadowitz známý jako Krabat, ilustroval umělec Jörg Tausch vystavenými obrazy a bystou v životní velikosti. Kromě různých ochutnávek jídla a nápojů Krabat mohli hosté spatřit i představitele Krabata Wolfganga Krause.

zpět na začátek stránky