Hlavní obsah

Stáže a hospitace

Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko nabízí stáže v maximální délce 3 měsíců. Nabídka stáží je zaměřena zejména na studenty, kteří jsou zapsáni na saské nebo české univerzitě a studují v oboru relevantním pro saskou Kontaktní kancelář.

Další požadavky:

  • zájem o česko-saskou spolupráci
  • zodpovědnost, spolehlivost
  • velmi dobré znalosti MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
  • výborná němčina, znalost českého jazyka výhodou

Je možné zde absolvovat povinnou nebo dobrovolnou stáž.
 

Mezi úkoly patří:

  • rešerše a příprava podkladů k sasko-českým tématům
  • příprava a v případě potřeby překlad dopisů a textů pro veřejnost
  • pomoc při přípravě a organizaci akcí a politických návštěv
  • příprava seminářů, workshopů a konferencí
  • telefonická a písemná komunikace s německými a českými institucemi

Žádost:
Neexistují žádná pevná období, ve kterých se stáže konají. Přihláška by měla být podána co nejdříve (přibližně šest měsíců před plánovaným začátkem stáže). K tomu je nutné vyplnění přihlašovacího formuláře, který musí být předložen s následujícími dokumenty:
Průvodní/ motivační dopis, životopis, maturitní vysvědčení, potvrzení o imatrikulaci, aktuální přehled známek, v případě potřeby doklad o další kvalifikaci (např. potvrzení o předchozí stáži, jazykové znalosti, pobyty v zahraničí nebo dobrovolná práce). Všechny dokumenty musí být v německém jazyce.
Zašlete, prosím, dokumenty jako soubor PDF e-mailem na adresu post@cz.sachsen.de.

Honorář a ubytování
Stáž je bez nároku na honorář. Zahraniční studenti si mohou požádat o podporu z programu Erasmus+.

zpět na začátek stránky